GroenLinks vecht voor de culturele sector in Eindhoven en voor meer waardering en beloning voor onze makers en instellingen. De gemeente wordt nog meer opdrachtgever voor ontwerpers, kunstenaars en culturele ondernemers uit onze stad en laat hen meedenken bij de maatschappelijke vragen van onze stad. Onze stad groeit, en daarmee ook de behoefte aan kunst en cultuur. We laten het cultuurbudget daarom meegroeien met de stad. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Waar de Randstad bakken met geld krijgt, vangt Eindhoven de kruimels. We lobbyen in Den Haag voor meer geld voor onze culturele sector. Creatieve makers verdienen een eerlijke beloning, betere arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid. Wij geven als opdrachtgever het goede voorbeeld met de Fair Practice Code. We bevorderen dit met subsidievoorwaarden en vragen bedrijven en andere organisaties hetzelfde te doen.

We zorgen dat meer creatieve makers met hun vernieuwende ideeën aan de slag kunnen door het budget voor Snelgeld en projectsubsidie te verhogen. We faciliteren geschikte ruimten waar nieuwe ideeën en manier van samenwerken bovenkomen en blijven ons inzetten voor uitbreiding van atelierruimte. Waar het kan, stellen we deze plaatsen ook open voor nachtmakers. De talenten van de design- en muziekopleidingen verdienen ook na hun opleiding een plek in de stad. We helpen hen met hun eerste carrièrestappen door voldoende betaalbare werkruimtes en coaching door bekende creatievelingen. Ook zorgen we dat creatieve ondernemers meegenomen worden in het economische beleid.

Samenwerkingen tussen verschillende disciplines in de cultuur komen nog niet altijd van de grond. Een gemiste kans. We richten een vernieuwingsfonds in dat het mogelijk maakt om experimenten te doen, nieuwe vormen te ontdekken en de samenwerking tussen verschillende disciplines op te zetten. GroenLinks wil bovendien een betere samenwerking tussen culturele instellingen om zo meer Eindhovenaren in aanraking te laten komen met cultuur: van bibliotheek tot poppodium. Voor mensen met een smalle beurs komt er een ‘Houd-een-stoelvrij-pact, waarmee ze gratis een voorstelling kunnen bezoeken. Onze openbare ruimte wordt meer een podium voor kunst en cultuur. Pleintjes, parken, buurten en muren maken we beschikbaar voor kunstenaars.

Cultuur doorbreekt bubbels en helpt je je in te leven in een ander. We bevorderen dat kunst en cultuur door en voor verschillende groepen uit de samenleving wordt gemaakt. Van alle instellingen vragen we om actief werk te maken van de Code Diversiteit & Inclusie, voor een gelijkwaardige cultuursector voor iedereen.

De sectoren kunst, cultuur en evenementen zijn hard geraakt door corona. Samen met het Rijk en provincie maakt Eindhoven een opstartplan voor onze culturele levensgemeenschap, zodat het netwerk van culturele iconen, creatievelingen, kleine initiatieven, broedplaatsen en jonge talenten sterker uit de crisis komt.