GroenLinks staat voor goede zorg en ondersteuning voor Eindhovenaren die dat nodig hebben. We staan voor een sociale stad waar we naar elkaar omkijken. We waarderen onze zorg. Niet met applaus, maar juist met minder werkdruk. Voor GroenLinks staat voorop dat professionals de ruimte voelen om te zorgen. Meer samenwerking, minder marktdenken en minder bureaucratie, dat is nodig. We investeren daarnaast in de jeugdzorg en keren het tij van de lange wachtlijsten. Een gezond en veerkrachtig Eindhoven, waar iedere inwoner naar eigen vermogen kan meedoen en zo nodig een steuntje in de rug krijgt. Dat is waar we voor staan.