Een goede gezondheid is niet voor alle Eindhovenaren vanzelfsprekend. GroenLinks maakt daarom veel geld vrij voor programma’s die een gezonde leefomgeving en leefstijl bevorderen. Denk aan een Rookvrij Eindhoven of sporten. De gemeente maakt hierover afspraken met kinderopvang, scholen, sportverenigingen, werkgevers en zorgverzekeraars. In wijken waar de gemiddelde gezondheid slechter is, investeren we extra.

We staan voor een fysiek en mentaal gezonde stad. Sport zet aan tot bewegen en daarmee fysieke gezondheid. Kunst spreekt de taal van de emotie en draagt bij aan het ontwikkelen van jezelf, het je goed voelen en aan de mentale gezondheid. We ondersteunen daarom projecten voor inwoners met een kwetsbare mentale gezondheid die zorg en welzijn verbinden met sport en cultuur.

Als het even minder gaat, moet je naast professionele hulp kunnen rekenen op een sociale basis van burenhulp, buurtinitiatieven en verenigingen. GroenLinks wil deze natuurlijke verbanden tussen inwoners ondersteunen en versterken. We hebben oog voor mantelzorgers, die erop moeten kunnen rekenen dat ze worden ontlast als ze even geen ondersteuning kunnen bieden.

Voor veel mensen vindt het leven plaats in de wijk, zeker voor kinderen, kwetsbare inwoners en ouderen. GroenLinks zet in op sociale wijken met sterke en laagdrempelige basisvoorzieningen, zoals de dagbesteding. Ook de zorg willen we zoveel mogelijk in de eigen wijk, school of woonomgeving realiseren. Denk aan de proef met mensen van de GGD in de wijk.