We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg in Eindhoven. Ook komende periode gaat het om de verandering van hoe we omgaan met werk, zorg en jeugd centraal. We zorgen voor structurele financiering, afspraken met lokale organisaties, bedrijven, zorgaanbieders, gemeenten in de buurt en het Rijk en gebruiken de slimme innovaties uit de Brainportregio.

GroenLinks is tegen te veel marktwerking in de zorg. In Eindhoven is er geen ruimte voor zorgcowboys met onduidelijke manieren van werken of enorme winsten. Het is geld van ons allemaal, dat voor goede zorg is bestemd. Als er misstanden zijn treden we hard op. We schrikken er niet voor terug om zorgaanbieders die niet voldoen tegen te houden uit het zorgaanbod. Verantwoording is nog te vaak gericht op controleren, in plaats van verbeteren en samen leren. GroenLinks wil dat professionals en organisaties meer ruimte voelen om de juiste keuzes te maken en hun aanbod te ontwikkelen.

GroenLinks wil dat de wijkteams van WIJeindhoven nog steviger inzetten op het voorkomen van problemen, door bijvoorbeeld veelvoorkomende vragen samen en van te voren op te pakken met maatschappelijke partners en inwonersorganisaties. Ook kunnen de wijkteams nog beter inspelen op culturele verschillen, zodat de ondersteuning voor iedereen toegankelijk is.

Wachtlijsten voor de zorg zijn te lang. Er is nu nog te vaak geen plek voor wie het nodig heeft en het verzuim en verloop van zorgmedewerkers is hoog. Wat GroenLinks betreft gaan gemeenten, opleidingen, zorgaanbieders én het Rijk samen aan de slag om dit te veranderen. Meer samenwerking, minder marktdenken en minder bureaucratie, dat is nodig.

GroenLinks wil dat al de plannen hoe we omgaan met werk, zorg en jeugd samen met inwoners en uitvoerders worden gemaakt. We zijn voor een goede samenwerking met de klantenraad en met inwonersinitiatieven. Dit met het motto: “Alles wat je voor mij doet, doe je met mij”. We zorgen er bovendien voor dat mensen die zorg nodig hebben meebeslissen bij alle zorgaanbieders.