Iedereen moet op een fijne en gezonde leefomgeving kunnen rekenen. Toch is Eindhoven nog te versteend. GroenLinks kiest daarom voor een flinke vergroening van Eindhoven voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kiezen we voor een stad met minder auto’s maar met meer ruimte voor fietsers en voor openbaar vervoer van hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk dat Eindhoven klimaatbestendig is. Dat betekent minder asfalt, meer groen en betere afwatering. Daarom vergroten we de hoeveelheid openbaar groen en verbinden we groenstroken en parken.