GroenLinks heeft Eindhoven al op talloze plekken vergroend. Denk aan het Clausplein, de Geldropseweg, Hastelweg en de Grote Berg. Voor bijna drie keer de John F. Kennedylaan leggen we nieuwe natuurlijke verbindingszones aan. Daar gaan we de komende jaren mee door, met extra inzet. We verbinden parken en natuurgebieden buiten de stad met het groen in de stad. We geven ieder kind op de basisschool zijn eigen boom en voor iedereen die naar Eindhoven verhuist planten we ook een nieuwe boom. Iedereen heeft recht op een groene omgeving om prettig in te wonen.

GroenLinks wil dat iedere Eindhovenaar een parkje heeft op vijf minuten lopen van huis, en een groot park binnen vijf minuten fietsen van huis. Met extra budget zorgen we samen met inwoners ervoor dat in 2026 alle wijken met weinig groen flink vergroend zijn. Ook starten we een Pleintjesplan: samen met omwonende en ondernemers vergroenen we pleintjes en speelplaatsen in de buurt.

Tegels eruit, groen erin. We ontharden samen met scholen die dat willen de schoolpleinen en maken daar natuurlijke speelplaatsen daarin informatie over de natuur. Op (tijdelijk) lege terreinen maken we het mogelijk dat er zaken komen als stadslandbouw, natuurspeelplaatsen, bijenvelden of pop-up sportparken. Daarbij bevorderen we acties vanuit bewoners zoals buurt-moestuinen of nieuwe Tiny Forests (een klein bos ongeveer zo groot als een tennisbaan).

Wat groen is, moet groen blijven. Bovendien wil GroenLinks de kwaliteit van het groen in de groene wiggen blijven verbeteren. Een groene wig is de natuur die vanuit het buitengebied naar het centrum van onze stad gaat, zoals Landelijk Strijp, De Karpen en de Genneper Parken. De ontwikkelingen daar kunnen alleen doorgaan wanneer als dit meer kwaliteit oplevert voor de natuur. Ook de Wielewaal heeft een grote waarde voor de natuur en is één van de oudste bossen die onze stad rijk is. GroenLinks wil dit gebied daarom openbaar houden zonder bebouwing. GroenLinks vindt dat het mogelijk moet zijn als gemeente het gebied aan te kopen.