Vraagstukken en ontwikkelingen in de stad pakken we in overleg met Eindhovenaren aan. We bevorderen vernieuwende werkwijzen die een grotere groep mensen betrekken, zoals de jongerenambassadeurs. We voeren een generatietoets in om te weten wat de gevolgen van het beleid voor jongeren en toekomstige generaties zijn.

Elke wijk krijgt een eigen begroting waar inwoners over meebeslissen. Belangrijk is dat de inwoners die meebeslissen een goed beeld van de wijk vormen, bijvoorbeeld door loting. Inwoners die zich minder kunnen laten horen krijgen ook een stem, bijvoorbeeld via professionals uit de wijk.

Eindhovenaren bruisen zelf ook van de ideeën en initiatieven voor een sociale en groene stad. Er komt meer budget beschikbaar om deze te realiseren. Subsidieaanvragen voor maatregelen door inwoners maken we zo simpel mogelijk, met zo min mogelijk bureaucratie. Daarnaast richten we een Denk Een Eindje Mee’-fonds in, voor goede ideeën van inwoners, verenigingen en sociale ondernemers over stedelijke vragen zoals klimaatverandering en digitalisering.