De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar: bosbranden, hittegolven en stijgend water. Niks doen is geen optie. En gelukkig staan overal op de wereld mensen op voor een beter klimaat. Ook GroenLinks heeft in Eindhoven al veel gedaan. Als enige partij die groen én links is, zorgt GroenLinks voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. We helpen de wereld duurzaam te maken. Dat wil zeggen dat we zorgen dat we de natuur zo weinig mogelijk belasten en ons afval zoveel mogelijk opnieuw kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de mensen die nog geboren gaan worden.