GroenLinks wil een groot opgezet klimaatbeleid met een nationale CO2-vermindering van 65% in 2030. Als stad nemen wij onze verantwoordelijkheid om deze opgave samen uit te voeren. Afname van de broeikasgassen die de aarde opwarmen is nodig om te zorgen dat ook het Nederlands klimaatbeleid gaat voor maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde.

Daarnaast kiest GroenLinks voor een eerlijke klimaataanpak. De rekening voor de overgang naar andere soorten energie leggen we bij de grootste vervuilers. Zij hebben de meeste invloed op ons klimaat en daarmee de grootste verantwoordelijkheid. Inwoners kunnen rekenen op steun van de gemeente bij verduurzaming, zeker voor wie dat financieel lastig is. Daarmee zorgen we ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Bovendien blijven we ons inzetten op om de overgang naar andere soorten energie tot een succes te maken.

GroenLinks wil dat de grote vervuilers in Eindhoven streng worden gecontroleerd. Er wordt gezorgd dat iedereen zich aan alle milieuregels houdt. Zware industrie dichtbij woongebieden vindt GroenLinks niet passen bij een gezond Eindhoven. Beginnend bij de Hurk, passen we de plannen van de gemeente voor het milieu aan. Daarmee zorgen we voor meer ruimte voor woningen en groen dichtbij de plaatsen waar mensen werken.

Op initiatief van GroenLinks maakt de gemeente ieder jaar een berekening van de kosten van het klimaat. Daarin wordt hoe verschillende plannen voor het klimaat in de praktijk uitpakken. Daarin nemen we ook gevolgen van Eindhoven Airport mee.