GroenLinks staat voor een stad waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen. We tolereren geen racisme en discriminatie. We zetten de kracht van ontmoeting en dialoog in om elkaar beter te begrijpen, om ons bewust te worden van vooroordelen en discriminatie te voorkomen. Zo bestrijden we racisme en discriminatie op alle terreinen. Op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de sport en op straat. Samen laten we zien: Eindhoven is van ons allemaal.