GroenLinks wil dat vluchtelingen direct kunnen starten met het leren van de taal of het doen van (vrijwilligers)werk of een opleiding. We bevorderen dat bedrijven om nieuwkomers aan nemen en hen tegelijkertijd de taal laten leren. Bij de nieuwe inburgeringswet zorgen we dat ook gezinsmigranten en de meest kwetsbare vluchtelingen goede begeleiding krijgen.

Taal is belangrijk om mee te kunnen doen en vriendschappen aan te gaan. De gemeente ondersteunt maatregelen gericht op ontmoetingen tussen verschillende culturen en het leren van de taal, zoals taalcafés. Met werkgevers maken we afspraken om het buitenlands personeel mogelijk te maken de Nederlandse taal te leren.

Niemand is illegaal. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. GroenLinks maakt zich hard dat mensen zonder documenten die niet terug kunnen keren, bed-bad-broodbegeleiding blijven krijgen. Daarnaast willen we ook vrijwilligerswerk of scholing mogelijk maken. Want of zij nu hier blijven of terugkeren naar het land van herkomst, iedereen heeft recht op een toekomst.

Expats verhuizen vaak niet in hun eentje naar Eindhoven. Het is belangrijk dat ook hun partners sociale contacten opbouwen, de taal leren en (vrijwilligers)werk kunnen vinden. Daarnaast zorgen we dat hun kinderen goed onderwijs krijgen op onze basisscholen.