Standpunten:

  • We werken vanuit het gedachtengoed van een duurzame en solidaire maatschappij.
  • In een vroeg stadium worden burgers betrokken bij het proces van plan- en besluitvorming. De inbreng en betrokkenheid van mensen nemen wij daarbij serieus. 
  • De Gemeente wordt de beste dienstverlener. De gemeente denkt mee en levert individueel maatwerk. Er heerst een ja-mits en geen nee-tenzij cultuur. De gemeente is er voor de burger.
  • Liever een grote gemeente met een hoogstaand voorzieningenniveau in de kernen, dan een gemeente die koste wat kost vast wil houden aan  de eigen grenzen. Wanneer een fusie met omliggende gemeenten tot kostenbesparingen, een sterker bestuur en een betere democratische controle leidt, dan staan wij hier positief tegenover. 
  • Ook na de komende golf van decentralisaties zorgen wij ervoor dat de mensen die het nodig hebben goede zorg en/of financiële ondersteuning krijgen. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de mensen ingericht. Het solidariteitsbeginsel is hierin leidend.