GroenLinks werkgroep Veldhoven

Wil je helpen de idealen van GroenLinks in Veldhoven te realiseren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Welkom op de pagina van de GroenLinks werkgroep in Veldhoven. Op dit moment zijn wij met 4 mensen bezig om de idealen van GroenLinks in Veldhoven te realiseren. Na het geweldige resultaat van 7,4% van de stemmen bij de afgelopen verkiezingen zijn wij erg gemotiveerd om in 2022 mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een GroenLinks kandidatenlijst.

Duurzaam en Sociaal

 

Daar willen wij in Veldhoven aan werken, de gemeente stimuleren tot een duurzaam en sociaal beleid en elkaar stimuleren tot een duurzame en sociale levensstijl.

Het beleid in Veldhoven moet laten zien dat iedereen welkom en kostbaar is, van jeugd en jongeren tot ouderen, van techneuten tot dienstverleners en zorgers, van nieuwkomer tot Veldhovenaar van oudsher.

Collectieve voorzieningen die een goed leefklimaat en sociale cohesie effectief bevorderen verdienen van harte onze steun.

Wij vinden het belangrijk dat er een woningbouwbeleid komt dat de wachttijden in de  sociale huursector vermindert en starters helpt op de woningmarkt.

Onevenredige belasting van minder dure wijken voor huisvesting van kwetsbare groepen moet worden tegengegaan en in ieder geval ruimhartig gecompenseerd.

Duurzaam ondernemen en leven willen wij stimuleren op alle gebied, zoals een snoeibeleid dat ook rekening houdt met zonnepanelen.

Duurzaam en sociaal als essentiële onderdelen van ondernemingsbeleid en ondernemersprijzen.

 

Onze werkgroep

Wij zijn een actieve werkgroep en om GroenLinks in Veldhoven beter van de grond te krijgen hebben we versterking nodig.

In onze werkgroep brainstormen we over lokale thema’s in Veldhoven. Dit doen wij elke maand. Zo hebben wij al onderzoek gedaan naar de sociale woningkrapte in Veldhoven. Hierbij hebben wij onder andere gesproken met de woningbouwcorporatie Thuis. Met dit onderzoek hebben wij ingesproken in de raad om aandacht te vestigen op de krapte op de woningmarkt. Dit zijn wij van plan vaker te doen!

Bij de afgelopen provinciale verkiezingen hebben we geflyerd voor GroenLinks en we zijn regelmatig aanwezig  bij lezingen.

Daarnaast willen we een avond organiseren met interessante sprekers waarbij iedere inwoner welkom is om vragen te stellen. Deze avond zal in het teken staan van duurzaam en verantwoord kleding kopen en ondernemen. Van de sprekers kunnen zowel consumenten en ondernemers leren. Hier willen we dan ook aandacht creëren voor onze werkgroep en in gesprek raken met inwoners.

Ben je een doener of een denker, herken je je in onze idealen en plannen en wil je meehelpen? Sluit je dan aan!

Mail ons voor meer informatie of om je direct aan te melden: werkgroepveldhoven@groenlinkseindhoven.nl

Ook zijn wij te volgen  op Facebook en Twitter (@Groenlinksveldhoven). Houdt deze kanalen en de  website in de gaten voor updates uit onze werkgroep en links naar interessante evenementen in de buurt.

Hopelijk tot snel!

Werkgroep Veldhoven