Klussenbank

Bij GroenLinks Eindhoven kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken. Kijk hieronder voor mogelijkheden. Heb je een ander idee, neem dan contact op met onze voorzitter.

Dossiertijgers
Heb je meer dan gemiddelde interesse in een onderwerp dat voor de gemeente relevant is? En vind je het leuk om een jaar (of langer) de actualiteit te volgen? Dan horen we dat graag. We zoeken namelijk mensen die over zulke onderwerpen bijvoorbeeld een keer:
•    op een ledenvergadering iets willen vertellen of
•    een kritische blik kunnen werpen op stukken die in de raad passeren
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: vliegveld Eindhoven, Design, de WMO, openbaar vervoer, etc. etc.
Duur en tijdsinspanning: naar eigen inzicht
Interesse? Neem contact op met de voorzitter mtollenaar@groenlinks.nl

Activisten
Voor onze campagnes en activiteiten kunnen we altijd extra handen gebruiken. We zetten je graag op onze lijst van activisten, zodat we je kunnen benaderen om bijvoorbeeld te folderen.
Duur: variabel
Tijdsinspanning: vanaf 1 dagdeel per jaar
Interesse? Neem contact op met de campagneleider gisele@groenlinkseindhoven.nl
 

Leden van de permanente campagneteam
Heb je leuke ideeën voor acties en wil je de handen uit de mouwen steken om die op poten te zetten? De campagnecommissie zoekt creatieve doeners om GroenLinks op ludieke, aansprekende, gevoelige of confronterende manier bij onze mede-Eindhovenaren onder de aandacht te brengen.
Duur: 2 jaar
Tijdsinspanning: 1 dagdeel per maand
Interesse? Neem contact op met de campagneleider gisele@groenlinkseindhoven.nl

Lid voor de kascommissie
De kascommissie controleert de boekhouding en het financiële beleid van de afdeling. We zoeken iemand met gevoel voor getallen, een kritische blik en een gezond (boeren?)verstand.
Duur: 2 jaar
Tijdsinspanning: 1 avond  per jaar
Start: per direct
Interesse? Neem contact op met de penningmeester jeroen@groenlinkseindhoven.nl

Bestuursleden
Het bestuur van de afdeling bestaat momenteel uit 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid acties en twee algemene bestuursleden. Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering. Voor versterking van het bestuur of vervanging van de huidige leden zijn nieuwe kandidaten altijd welkom.
Duur: 4 jaar
Tijdsinspanning: vanaf 2 avonden per maand
Interesse? Neem contact op met de voorzitter mtollenaar@groenlinks.nl

Kandidaat wethouders
Duur: 4 jaar
Tijdsinspanning: fulltime
Interesse? Neem contact op met de voorzitter mtollenaar@groenlinks.nl