Bart Habraken

Commissielid
  • 30 jaar
  • Wil samen werken aan duurzame Eindhoven

21 maart was daar rond middernacht de uitslag van de verkiezingen, met een monsterzege voor GroenLinks in heel het land en ook in Eindhoven. Daardoor mogen we dan ook echt aan de slag om Eindhoven duurzamer en socialer te maken. En dankzij dat geweldige resultaat mag ik als commissielid aan de slag!

Daar word ik echt gelukkig van! Eindelijk kunnen we met flink wat mensen werken aan een duurzamer en socialer Eindhoven en dat we flinke stappen gaan zetten blijkt wel uit het coalitieakkoord.

Ook ik ga daar dus mijn steentje aan bijdragen, met een positief kritische blik kijk ik vooruit. Ik wil er aan bijdragen dat we allemaal in Eindhoven duurzamer gaan leven en werken, waardoor er een betere balans komt tussen de mensen en de natuur. Daarnaast wil ik als commissielid ook graag naar alle verhalen die in de stad leven luisteren. Ik ga daarom graag met u in gesprek!

Want door in gesprek te gaan met elkaar leren we elkaar begrijpen en kunnen we deze prachtige, broeiende stad met de bewoners samen verder verduurzamen en ontwikkelen. Laten we er samen voor gaan en laten we samen Eindhoven duurzamer en socialer maken!

Contact: b.habraken@eindhoven.nl