10 oktober de dag van de waarheid of duurzaamheid?

OPINIE De dag waarop meer bekend wordt over hoe de plannen over de toekomst van Eindhoven Airport verder besproken zullen worden, is ook de Dag van de Duurzaamheid. Rik Thijs, fractievoorzitter GroenLinks Eindhoven, vraagt zich af hoe serieus de klimaatambities worden genomen. 

Morgen is het dan eindelijk zover de presentatie van het plan van aanpak over de toekomst van Eindhoven Airport. Al een paar weken zijn de eerste onderzoeken bekend en voor- en tegenstanders halen uit de conclusies de voor hen belangrijke punten. Genoeg zaken dus om de komende tijd met elkaar te bespreken hopelijk met een brede vertegenwoordiging van omwonende en diverse belangenverenigingen.

Maar morgen is het ook de dag van duurzaamheid. Een dag om te laten zien dat we duurzaamheid belangrijk vinden. Duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden ondernemen acties voor een betere wereld. Een mooi moment dus om eens stil te staan bij onze klimaatambities en het aanhoudende mantra over de noodzaak van groei van ONZE luchthavens.

Onze, hoor ik u denken. Ja onze; want het ballonnetje dat vliegvelden bedrijven zijn die voor winst moeten zorgen is zo doorgeprikt. Kijk bijvoorbeeld eens naar Eindhoven Airport, bijna volledig in handen van de overheid, oké 51% is in handen is van Schiphol Group N.V. Maar na een eenvoudige google opdracht zie je dat ook deze 51% bijna volledig in handen is van de overheid. Bijna 70% door de Nederlandse staat. U weet wel dezelfde overheid dat het groenste kabinet ooit moet worden.

En daarmee is de vraag rondom duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid extra interessant. Is de overheid er niet juist om ons en dat wat niet kan praten (flora en fauna) te beschermen?

Op verzoek van de gemeenteraad van Eindhoven is er in de lokale klimaatbegroting gekeken naar de effecten van Eindhoven Airport op onze C02-uitstoot. De gehele vlucht van de vertrekkende vluchten zorgt voor toevoeging van 22% C02-uitsoot. En dit is enkel nog op basis van de 43.000 vluchten waarvoor er nu ruimte is. Nog niet eens met 55.000, 73.000 tot zelfs 100.000 vluchten waar over nagedacht wordt.

Voorstanders van groei zullen zeggen dat een groot deel van deze uitstoot niet op Eindhovens grondgebied plaatsvindt. Maar ja als niemand verantwoordelijkheid neemt voor die uitstoot gaat het letterlijk en figuurlijk “de lucht” in. En natuurlijk vindt er innovatie plaats waardoor de vliegtuigen stiller en schoner worden. In de meeste gunstige berekeningen die voorstanders van groei doen voorstellen zal dit in 2030 voor een reductie van 35% aan schadelijke stoffen zorgen. Maar als we dan wel blijven kiezen voor extra vluchten is dat natuurlijk een doekje voor het bloeden. Als we onze klimaatambities serieus nemen vraagt dat niet om andere keuzes als het gaat om de groei van onze luchthavens en het beschermen van de onze inwoners en de natuur?

Vanavond zullen we zien of de proefcasus van Eindhoven Airport hier gehoor aan geeft. Moeten we niet gewoon een eerlijke prijs gaan betalen voor vliegen, volop inzetten op internationale treinen en nu gehoor geven aan omwonende om daadwerkelijk met hinder beperkende maatregelen te komen?

3 keer ja zou het antwoord moeten zijn. Morgen is voor ons de dag van de waarheid, de dag van de duurzaamheid zou het iedere dag moeten zijn.