De afgelopen jaren zat de gemeente financieel gezien in zwaarder weer en zijn er daarom duidelijke afspraken gemaakt over hoeveel procent alle organisaties er in de stad per jaar bij krijgen.

Gemeente Eindhoven werkt met andere gemeenten samen in samenwerkingsverbanden. Eén van deze samenwerkingsverbanden is de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, kortweg ODZOB. Voor samenwerkingsverbanden zijn er ook duidelijkere afspraken gemaakt in het verleden, maar deze passen niet meer bij deze tijd. Jaarlijks krijgen zij er veel meer bij dan bijvoorbeeld de sport- of cultuurinstellingen in onze stad. Dat is niet eerlijk en daar willen we samen met de PvdA al jaren iets aan veranderen.

Afgelopen raadsvergadering hebben we daarom voor het eerst de begroting van de ODZOB afgekeurd. We vragen van ze om volgend jaar dezelfde percentages te gebruiken als dit jaar én om in 2022 een bezuiniging van 3% uit te voeren op de eigen organisatie. Dit was politiek een historisch moment omdat we samen met de PvdA, ChristenUnie, OAE, Denk en LPF een amendement ingediend hebben om hier verandering in aan te brengen.