Als secretaris ben je de spil op het gebied van planning en organisatie binnen het bestuur. Ledengegevens zijn bij jou in veilige handen en je kent de kleine lettertjes van de statuten en reglementen. Je organiseert ledenvergaderingen die technisch op orde zijn, en waar tegelijkertijd ruimte is voor gezelligheid, inspiratie en een warm welkom voor (nieuwe) leden en geïnteresseerden. Je stemt alle communicatie naar leden af met de lokale Digital Media Manager (DMM). 

Over het bestuur 📖
Met circa 500 leden behoort de afdeling Eindhoven tot de grootste afdelingen van GroenLinks. De afdeling telt elf gemeenten, waaronder Eindhoven met zeven raadsleden en twee wethouders.

Als bestuur ben je de drijvende kracht van de afdeling. Veel van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en het verbreden van onze beweging. Vaak ben je het eerste contact voor nieuwe leden, sympathisanten en geïnteresseerden en hen een warm welkom bieden binnen GroenLinks is een belangrijke taak. Samen met de meer dan 200 andere GroenLinks-afdelingen vorm je de basis van onze vereniging.

 

Taken secretaris 📝

 • Voorbereiden bestuursvergaderingen (i.s.m. de voorzitter)
 • (Technische) organisatie van ledenvergaderingen
 • Contact onderhouden met de landelijke ledenadministratie
 • Stemgerechtigde ledenlijst aanvragen bij belangrijke vergaderingen
 • Afstemmen met de fractiemedewerker om mailings aan leden te versturen
 • Regelmatig nagaan of alle functies van de afdeling in de Adressengids nog kloppen
 • Wijzigingen in de samenstelling van de fractie en commissieleden, het bestuur, campagneleider of DMM per mail doorgeven aan de ledenadministratie
 • Verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van ledengegevens
 • Bijhouden en beantwoorden correspondentie, beheer van het (administratieve) archief

 

Profiel afdelingsbestuurleden 👥

 • Tijd, energie en enthousiasme voor het versterken en verbreden van de afdeling (3 uur p/w)
 • Meewerken aan het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden
 • Betrouwbaar en integer zijn
 • Gericht zijn op samenwerking met alle gelederen van de afdeling en daarbuiten
 • Verantwoordelijkheid dragen en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervullen
 • Meedoen aan het trainingstraject voor bestuursleden van de Academie
 • Lid zijn van GroenLinks

 

Wat je kunt verwachten van het Landelijk Bureau 💚

 • Een training om het beste uit je functie te halen en een netwerk op te bouwen met collega-bestuursleden
 • Jaarlijks een landelijke netwerkbijeenkomst met inspirerende gasten en relevante workshops
 • Een online platform om met andere GroenLinksers in contact te komen en ervaringen uit te wisselen
 • Informatie, advies en online tools voor het organiseren van je afdeling