De ontwikkeling van Eindhoven gaat hard. Van de politiek vraagt dit om hoge ambities en scherpe keuzes. Dat is dan ook de koers die de coalitie van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 wil varen. In het bestuursakkoord kiezen we voor een stad van de toekomst, waar we een nieuwe balans vinden tussen welzijn, economie en ecologie.

Download het complete coalitieakkoord, of lees hieronder de samenvatting.

Klimaat, vergroening en biodiversiteit
We verhogen de Eindhovense klimaatdoelen. We reserveren miljoenen extra voor klimaat, vergroening en biodiversiteit. Voor iedere inwoner komt er in Eindhoven een boom bij. We gaan onze straten, pleintjes, daken en gevels vergroenen. Er worden meer huizen geïsoleerd. Energiearmoede pakken we aan. Alle programma’s en sectoren binnen de gemeente krijgen een stevige klimaatdoelstelling.

Sociale Brainport voor iedereen
We ontwikkelen een Sociale Brainport Agenda: van winst naar brede welvaart. We gaan voor een stimulerende bijstand en zoeken daarbij de randen van de wet op. Er komt een Groen Banenplan voor de energietransitie. Met omwonenden van De Hurk ontwikkelen we een nieuw perspectief voor het bedrijventerrein. Voor alle basisschoolkinderen komt er een Rijke Schooldag. Er komen meer jongerenwerkers. We doen meer voor de opvang van vluchtelingen.

Wonen en bereikbaarheid
We gaan de wooncrisis tegen. Alle mogelijke instrumenten zetten we in om controle te krijgen op de woningmarkt. We willen 12.000 extra woningen toevoegen. 30% van de nieuwe woningen moet sociale huur zijn. We zorgen voor meer studentenwoningen. Er komt een minimale groennorm voor nieuwe woningen. Station Eindhoven krijgt een grote impuls. We zetten de fiets in Eindhoven op één. We behouden het gratis OV voor minima.

Fijn en veilige wijken
We breiden de wijk-GGD’ers uit naar alle wijken. Ieder stadsdeel krijgt een bibliotheekvoorziening. We stimuleren sport en bewegen in de openbare ruimte. Met de buurt pakken we groenarme wijken aan. Er komt een pilot met speelstraten rondom scholen zonder gemotoriseerd verkeer.

Inclusie, cultuur en sport
We gaan racisme en andere vormen van discriminatie tegen. We geven invulling aan het Regenboogakkoord en het Queermanifest. We willen meer taallessen voor internationals in Eindhoven. Het cultuurbudget en de culturele ruimte groeien mee met de groei van stad. We betrekken kunstenaars en designers meer bij de opgaven van onze stad. We stimuleren sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. We bieden ruimte voor evenementen in Eindhoven.

Organisatie en financiën
De organisatie groeit mee met de groei van de stad. We vergroten de diversiteit van het personeelsbestand op alle functies. We borgen de digitale grondrechten van onze inwoners. We zetten in op dataveiligheid, digitale inclusie en privacy. We werken samen in de regio, met het Rijk en in Europa. We investeren 43,8 miljoen incidenteel en 11,4 miljoen structureel in belangrijke opgaven zoals klimaat, isolatie, vergroening, energiearmoede, digitalisering, cultuur en heel veel meer.