Eindhoven, 22 maart 2022

Beste lijsttrekkers,

Deze week heb ik jullie allemaal gebeld. GroenLinks voelt als grootste partij een grote verantwoordelijkheid om de komende periode de leiding te nemen in het (in)formatieproces. Tijdens deze gesprekken heb ik daarnaast twee algemene observaties met jullie gedeeld: de lage opkomst en de politieke verhoudingen in Eindhoven. Ik heb aangegeven jullie een aantal vragen te sturen ter voorbereiding op de duidingsavond. Enerzijds voor de komende fase, anderzijds om de duidingsavond te markeren als het startpunt voor een gesprek over wat naar mijn idee meer aandacht behoeft.

Lage opkomst

Volgens mij is iedereen teleurgesteld over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. We zien dit fenomeen in Eindhoven, maar ook in andere gemeenten. Als GroenLinks zien wij het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om hieraan te werken.

Ik ben benieuwd naar ideeën uit de raad over hoe we dit vraagstuk kunnen oppakken en een plek kunnen geven in de komende (in)formatieperiode.

Verhoudingen in de Eindhovense politiek

Toen ik in 2014 voor het eerst raadslid werd, kenmerkte de bestuurscultuur zich als kritisch constructief. Mijn gevoel is dat de afgelopen periode de verhoudingen zijn verhard. Hetzij tussen coalitie en oppositie, de raad en college, maar ook onderling. In plaats van terug te kijken, zie ik de duidingsavond – maar zeker ook de installatie van de nieuwe raad – als een moment om met elkaar te werken aan goede onderlinge verhoudingen en met elkaar onze ideeën hierover te delen.

Als GroenLinks denken wij aan een bestuursakkoord, gesteund door een meerderheid van de raad. Daarbij zoeken we naar een moment in het proces waarop ook de niet-formerende partijen input kunnen geven. Dit bestuursakkoord vormt vervolgens de basis voor een collegeprogramma dat met de raad besproken zal worden. Om de onderlinge verhoudingen te versterken denkt GroenLinks aan een aanvullend samenwerkingsakkoord. Dit “samenwerkingsakkoord” geeft invulling aan de manier waarop we samen met de raad en onze inwoners de grote opgaven willen aanpakken. Ons voorstel is om dit in het derde kwartaal van dit jaar zijn beslag te laten krijgen.

Graag hoor ik jullie reflectie op bovenstaande voorstellen tijdens de duidingsavond, zodat wij dit onderdeel kunnen laten zijn van de (in)formatiegesprekken.

Naast deze bovenstaande punten ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar ieders inhoudelijke duiding van de uitslag. Deze breng ik donderdag namens GroenLinks zelf ook in.

Tot slot

Verder hoop ik dat wij als GroenLinks het vertrouwen krijgen om de leiding te nemen in de (in)formatieprocedure met een informateur. Deze zal dan elke partij uitnodigen voor een gesprek in het weekend van 27 en 28 maart. U wordt snel geïnformeerd over het tijdstip en locatie door het ondersteunende team vanuit de gemeente. In de bijlage een overzicht voor de gesprekken. Daarnaast ontvangen jullie vrijdag ook een aantal vragen die als leidraad zullen dienen voor de gesprekken.

We gaan allemaal een bijzondere tijd in met veel nieuwe raadsleden. Laten we de duidingsavond als startpunt zien om elkaar te vinden op voor de stad belangrijke thema’s. Uiteindelijk heeft de inwoner van Eindhoven ons gezamenlijk het mandaat gegeven het beste te doen voor de stad en haar inwoners. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.

Groet,

Rik Thijs
Lijsttrekker GroenLinks Eindhoven