🌳Het college vindt ook dat dit waardevolle stuk natuur in stand moet worden gehouden en heeft besloten om geen woningbouw toe te staan in dit gebied. 
Β 

🀝De gemeente gaat in gesprek met alle belanghebbenden om te kijken of ze gezamenlijk kunnen investeren. Hierdoor kan de wielewaal groen blijven en voor iedereen openbaar toegankelijk worden!

β€œ "Een groeiende stad heeft meer openbaar groen nodig en daar is dit college zich blijkbaar meer dan bewust van." ”

Bart Habraken ・ Raadslid