Vorige week besprak de raad deze agenda. Onze fractievoorzitter Saskia riep de wethouders op om…

🔭De indicatoren van de Brede Welvaart monitor door te ontwikkelen, representatiever en inclusiever te maken. En altijd te combineren met verhalen van inwoners en partners uit de stad.

🗂️Aan de prioriteiten ‘arbeid & vrije tijd’, ‘veiligheid & leefbaarheid’ en ‘gezondheid & milieu’ ook ‘inkomensongelijkheid’ toe te voegen. Zo kunnen we beter sturen op een eerlijk Eindhoven.

🎨 Creatieven te betrekken in de rest van het proces om abstracte termen dichterbij mensen te brengen. Zo maken we de Brede Welvaart Agenda een verhaal van iedereen!

De wethouders hebben al deze punten toegezegd en gaan ermee aan de slag.
 

brede welvaart agenda