GroenLinks draagt goede buurthuiskamers een warm hart toe, want ze zijn een grote sociale en maatschappelijke verrijking voor een wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en helpen. In de wijk Prinsejagt is in 2016 zo’n buurthuiskamer gestart. De keuze voor de plek heeft voor wat ophef in de wijk gezorgd, omdat er groen en een speeltuin voor verplaatst moesten worden. Uiteindelijk zijn er met elkaar goede afspraken gemaakt, en mag de buurthuiskamer voor een proefperiode van 10 jaar op de Madernolaan staan. Eind goed; al goed?

Helaas niet; er fietst nu na 4 jaar een noodzakelijk, bureaucratisch iets doorheen: de actualisering van het bestemmingsplan. Die moeten namelijk om de zoveel tijd weer bijgewerkt worden. De keuze moest worden gemaakt of de buurthuiskamer een permanente bestemming krijgt of dat we ons aan de eerdere afspraken houden.

GroenLinks is erg blij dat de buurthuiskamer veel bezocht wordt en écht een verschil maakt voor de mensen. Tegelijkertijd vreest de buurt, dat een permanente maatschappelijke bestemming betekent, dat als de buurthuiskamer zou verhuizen het groen dan niet meer terug gaat komen.

Samen met onder andere de ChristenUnie en D66 hebben we naar een oplossing gezocht. We hebben de motie van de ChristenUnie mee ingediend. Hiermee regelen we een paar belangrijke dingen:

  • de buurthuiskamer kan in de proefperiode (tot 2026) door gaan;
  • de buurthuiskamer heeft (als de evaluatie in 2026 positief is) goede kans om door te gaan;
  • de buurt krijgt bij een verhuizing van de buurthuiskamer hun groen terug; en
  • het versteende pleintje tegenover de buurthuiskamer krijgt een groene bestemming.

Dit voorstel is door de hele raad aangenomen; daar zijn we blij mee! We wensen de buurthuiskamer en de buurt een heel mooie toekomst samen toe!