Op dit moment zijn er honderden wetten die over onze openbare ruimte gaan. De Omgevingswet gaat dit veranderen.Deze wet moet in 2027 klaar zijn. Dit vraagt een goede en lange voorbereiding. In Eindhoven zijn we daar nu al druk mee bezig.
Deze nieuwe wet vraagt eerst om een Omgevingsvisie. Deze moet in 2021 klaar zijn. De Omgevingsvisie is een doorkijkje naar de toekomst. Waar willen we met onze stad naar toe? De Omgevingsvisie is ook integraal , dat wil zeggen dat ALLES wat te maken heeft met de leefomgeving, wordt meegenomen. Denk daarbij aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid en mobiliteit (vervoer). Als er dus (bouw)plannen zijn voor een bepaald gebied, moet er naar alle bovenstaande domeinen (onderwerpen) worden gekeken.

De waarde van een Omgevingsvisie

Eindhoven groeit snel. Er komen meer inwoners en meer bedrijven. Er is veel vraag naar woonruimte en werkruimte. Het verkeer loopt vast. We moeten dus slim omgaan met de beperkte ruimte die er is.
De omgevingsvisie biedt :

  • een bredere kijk op hoe we de ruimte eerlijk kunnen delen
  • stedelijke opgaven (huiswerk!)
  • meer maatwerk per gebied
  • een basis om in te spelen op wat er gebeurt in de maatschappij
  • betere samenwerking met Rijk en provincie

Eindhoven is belangrijk voor de Nederlandse economie. In Eindhoven is de samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs erg goed. Daarom mogen we landelijk meedenken over slimme oplossingen voor maatschappelijke problemen. Denk aan talentontwikkeling, bereikbaarheid, vernieuwing voor bedrijven, digitalisering.

In de regio werken we samen met 20 andere gemeenten
( Metropoolregio). Het plan is om de sterke punten van de regio nóg sterker te maken, de stad heeft het platteland nodig en andersom. De stad wordt stadser en het platteland groener.

Van deze Metropoolregio zijn er 9 gemeenten die nog nauwer samenwerken: Stedelijk Gebied Eindhoven. (SGE) Zij werken samen aan woningbouw (Woondeal), bedrijventerreinen en voorzieningen. Ook overleggen ze over recreatie en vrijetijdsbesteding.

Onze ambitie

Als centrumstad wil Eindhoven een onmisbare rol spelen in de regio. Wij zijn belangrijk voor de economie. Wij hebben veel knappe koppen als het gaat om de maakindustrie en design.
We willen internationaal naam maken als het gaat om een fijn woon- en werkklimaat. Eindhoven wil gezond en duurzaam verstedelijken. Met speciale aandacht voor sociale samenhang. Iedereen moet mee kunnen doen.

We hebben onze ambitie in 4 stukken geknipt:
Eindhoven als:

  1. economische wereldspeler: Als we voor de economie belangrijk willen blijven, moeten we zorgen dat mensen hier prettig kunnen wonen en werken. Zorgen dat de stad goed bereikbaar is en het centrum bruist van de activiteiten. Toptalenten uit de hele wereld komen hier studeren en werken aan nieuwe uitvindingen
  2. gezonde stad, klaar voor de toekomst: We willen een stad zijn waar we veilig en gezond kunnen leven. Waar bodem en waterbeheer klaar zijn voor de klimaatveranderingen, zoals droogte of wateroverlast. De buitenruimte moet prettig zijn om actief in beweging te blijven. Er komt meer aandacht voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. We willen minder CO2 uitstoot en meer duurzame energie. In 2050 zijn alle gebouwen van het aardgas af. We zetten de kennis en creativiteit van bedrijven uit de regio in om het energie vraagstuk op te lossen.
  3. een sociale, gastvrije stad: We willen een stad zijn die alle inwoners en bezoekers iets te bieden heeft. Ook de mensen die een extra steuntje nodig hebben. We willen dat iedereen zich hier thuis voelt en veilig voelt. We willen bouwen zodat er genoeg betaalbare woningen zijn. We willen een bruisende binnenstad met evenementen waar bezoekers graag naar toe komen, zoals DDW, GLOW en sportevenementen
  4. een échte stad, niet te vergelijken met andere steden, met eigen, unieke gebieden: Eindhoven is uniek als het gaat om samenwerking met en tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Eindhoven is ook uniek als het gaat om verschillende gebieden om te wonen. Het centrum, de woonwijken, soms zelfs het dorpsgevoel in de stad. Je kunt nog steeds merken dat Eindhoven is ontstaan uit een aantal kleine dorpen. Daardoor is er veel variatie, en daar zijn we als stad trots op. Belangrijke gebouwen van vroeger hebben een nieuwe rol gekregen, zoals bv Strijp-S, het NRE terrein en Mariënhage, maar wel met oog voor de historie.