Eindhoven Airport: vragen over kritische stikstofrapport

GroenLinks stelt aanstaande dinsdag vragen over de onduidelijkheden rond het stikstofrapport dat zich kritisch uitlaat over eventuele groei van Eindhoven Airport. 

Mag Eindhoven Airport verder groeien? Een al langere tijd durende discussie die, met de publicatie van onderzoeken naar de effecten van mogelijke uitbreiding van de luchthaven, begin september een nieuw impuls heeft gekregen.
Over een van die rapporten, het stikstofrapport, is er nu onduidelijkheid. Het rapport, dat zich kritisch uitlaat over de groei van de luchthaven, is namelijk niet tegelijk met de andere onderzoeksresultaten gepubliceerd op de website Samen op de hoogte, waardoor het actualiteitsprogramma EenVandaag zich vandaag afvroeg: werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen? 

Eventuele groei van Eindhoven Airport gaat gepaard met toename van stikstofuitstoot dat ten koste gaat van natuurgebieden in de buurt van de luchthaven. En dit mag wettelijk niet. Royal HaskoningDHV, die het onderzoek heeft gedaan, concludeert daarom 'dat het project niet vergund mag worden’.

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kroger gaat naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag vragen stellen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rondetafelgesprekken 
Afgelopen woensdag zijn er rondetafelgesprekken gehouden tussen gemeenteraad, Eindhovenaren, belangenorganisaties en deskundigen met als inzet de uitkomsten van de hierboven genoemde onderzoeken. Uit de gesprekken kwamen aanvullende onderwerpen naar voren die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Ook benadrukten omwonenden en andere belanghebbenden dat ze actief bij de vervolgdiscussies betrokken willen blijven.

Naar aanleiding van de rondetafelgesprekken en de onduidelijkheden rond de publicatie van het stikstofrapport bereidt GroenLinks nu vragen voor het college van Eindhoven. We willen weten hoe het college de bewoners betrokken gaat houden in het vervolg, vragen om duidelijkheid rond het rapport en om afstand te nemen van de stellingname van de ministerie dat groei het enige scenario is.