Schoonmaakmiddel gemaakt van citrusschillen, een slimme oven die uit afvalstromen bruikbare metalen haalt, een verpakkingsvrije supermarkt... De afgelopen anderhalf jaar heb ik veel mooie initiatieven gesproken die bijdragen aan een circulaire economie.

De overgang naar een circulaire economie is noodzakelijk. De aarde raakt uitgeput, grondstoffen raken op. Het biedt ook kansen, zoals lokale werkgelegenheid en innovatie. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Samenwerken met het motto: afval voor de een, is grondstof voor de ander.

Uit de gesprekken en onderzoeken blijkt dat bedrijven en organisaties wel graag willen, maar kennis, uitwisseling of een duwtje in de rug nodig hebben. Daarom riep ik dinsdag tijdens de raadsvergadering namens GroenLinks Eindhoven en ChristenUnie Eindhoven de wethouder op om een circulaire klimaatdeal te sluiten. De wethouder heeft toegezegd om een deal te sluiten met initiatieven, bedrijven en kennisinstellingen in de hele stad, die daarna als voorbeeld en vraagbaak kan dienen om meer circulaire samenwerking in de stad aan te jagen.

Heel blij mee, zo bouwen we aan een gezonde en duurzame samenleving voor de generaties! 

Dank aan onder andere TU/ecomotiveThe New BlockE-waste RacePieter PotFontys expertisecentrum circulaire transitie en Team CORE voor jullie ontvangst!