Vanaf 1990 was Els bestuurslid van GroenLinks in onze stad en heel actief in de afdeling.
Els was betrokken bij de organisatie van Internationale Vrouwendag in Eindhoven. In de afdeling van GroenLinks Eindhoven was ze lid van onder meer de werkgroepen Vrouw en Politiek en de werkgroep Armoede. Uit die laatste werkgroep is LETS Eindhoven ontstaan, een lokaal talenten- ruilsysteem (een alternatief voor de economie van het geld) dat tot op de dag van vandaag nog heel actief is.

In een moeilijke tijd voor de afdeling stapte Els naar voren en meldde zich als kandidaat-raadslid. Met Theo Bouwman en Mohamed Haddad kwam Els in 1994 in de gemeenteraad waar ze zich de portefeuille Sociaal Domein eigen maakte. In 1995 verving ik Theo Bouwman in de gemeenteraadsfractie omdat Theo de stap richting Europees Parlement ging zetten.

Ik herinner me Els als een gedreven raadslid die altijd vanuit de inhoud redeneerde. Els bleef nooit in dogma’s hangen, was bereid te luisteren naar anderen en betrok dat dan in haar eigen meningsvorming. Ze was overtuigend maar ook bereid zich te
laten overtuigen. Bovendien had Els een hele fijne keukentafel die uitnodigde tot een goed gesprek over soms ingewikkelde politieke zaken en meer. Haar man Rob was dan ook nooit ver weg en droeg zijn steentje bij aan de afdeling.

We wensen de mensen die Els Tiemeijer achter laat heel veel sterkte.

René Kerkwijk
Fractievoorzitter GroenLinks Eindhoven 1995-2006