In het advies van de informateur wordt voorgesteld om de formatie te starten met GroenLinks (9 zetels), CDA (6 zetels), PvdA (5 zetels) en D66 (5 zetels). Volgens Jacobs geeft deze coalitie gehoor aan de uitslag van de kiezers op 16 maart waarbij gekozen is voor een progressieve koers met veel nadruk voor klimaatverandering. Daarnaast is ook de vraag naar een stabiel bestuur een belangrijk argument om te komen tot deze voorkeur.

Rik Thijs: “Onze stad en onze inwoners verdienen het dat dat we er geen gras over laten groeien en dit weekend al met de formerende partijen om tafel gaan. Eindhoven staat voor grote opgaven zoals het zorgen voor betaalbare woningen, een voortvarende aanpak van de klimaatverandering, en het keren van de ongelijkheid in onze stad. Het vertrouwen is dat de voorgestelde coalitie in staat is verschillen te overbruggen in een bestuursakkoord en de komende jaren samen deze opgaven op te pakken.”

Daarnaast gaan wij als GroenLinks graag aan de slag met alle partijen in de gemeenteraad en de stad voor het vormen van een samenwerkingsakkoord over de wijze waarop we de komende vier jaar willen samenwerken. GroenLinks heeft Mario Jacobs gevraagd om ook het formatieproces te begeleiden en hij heeft aangeven dit graag te doen.

Rik Thijs: “Met een dijk aan kennis en ervaring, zien wij in Mario Jacobs een formateur die de verschillen tussen partijen kan overbruggen, en ook recht kan doen aan de niet-formerende partijen. Hij stelt het belang van de stad en inwoners voorop, en versterkt met rust en overwicht de onderlinge dialoog.”

De komende periode wordt spannend en intensief, we zullen op gepaste momenten onze leden en inwoners informeren over de voortgang van het formatieproces.