📈 De jeugdwerkloosheid groeit snel. In de eerste helft van dit jaar zijn er 21% meer jongeren onder de 27 in de bijstand bijgekomen.

🤝 Voor de zomer riep SP samen met ons op om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Hoe? Bijvoorbeeld door begeleiding van werk naar werk te bieden en waar nodig jongeren bij en om te scholen. 

✅ Ook in de Tweede Kamer is dit probleem onder de aandacht gekomen. GroenLinks heeft daarom een motie ingediend om jongeren tijdens Corona-crisis gelijke rechten en re-integratiemogelijkheden te geven. Deze motie is aangenomen. 
De tijdelijke mogelijkheden voor jongeren vanuit landelijk zijn nu:

  • De mogelijkheid om bovenop de bijstand een deel bij te verdienen, zodat je makkelijker een baan durft aan te nemen, ook als deze parttime is.
  • De zoektermijn van 4 weken te schrappen, om schulden te voorkomen. 

💪Wij vinden dat Eindhoven geen enkele mogelijkheid moet laten liggen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Gelukkig is de zoektermijn van 4 weken al sinds het begin van de crisis in Eindhoven geschrapt. Toch blijft er nog een hoop werk aan de winkel. Doordat de wethouder de motie heeft omarmd, wordt de bijverdienmogelijkheid zo snel mogelijk ingezet. Zo bieden we jongeren een beter toekomstperspectief.