GroenLinks heeft de conceptkandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt aan haar leden. Nu verandering in Den Haag uitblijft, is GroenLinks extra gemotiveerd die vanuit Eindhoven te realiseren: lokale oplossingen voor de aanpak van klimaatverandering, de woningnood in Eindhoven en de groeiende ongelijkheid in de stad. In de top van de lijst keren ervaren raadsleden terug en staan bij de eerste zes plekken vier vrouwen. Huidig wethouder Rik Thijs (Klimaat, Energie en Groen) werd eerder door de leden al gekozen als lijsttrekker.

De conceptlijst is een voordracht van de kandidatencommissie van GroenLinks, onder voorzitterschap van Cathalijne Dortmans. “GroenLinks wil verandering in Eindhoven realiseren. Daarvoor is zowel ervaring nodig als vernieuwing. Maar ook diversiteit in de volledige breedte en maatschappelijke betrokkenheid. Na goede gesprekken met stuk voor stuk enthousiaste kandidaten, hebben we die mix gevonden met deze voordracht.”

Op plek twee wordt de ervaren fractievoorzitter Saskia Lammers voorgedragen. In de gemeenteraad zette zij het verbeteren van de hulp voor werkende armen op de kaart. Daarnaast is zij een vurig pleitbezorger van de culturele sector in Eindhoven. Raadslid Eva de Bruijn, in 2020 nog uitgeroepen tot talent van het jaar, is de nieuwe nummer 3 op de conceptlijst. Op haar initiatief heeft Eindhoven een ethische commissie gekregen die ongewenste effecten van nieuwe technologieën beoordeelt. Ook is zij een van de drijvende krachten achter Jong040, waarmee jongeren worden betrokken bij de lokale politiek en het aanjagen van een circulaire economie in Eindhoven.

Het sociaal bewogen raadslid Jeanette Vos uit Tivoli wordt voorgedragen op plek 4. In een van haar eerste maanden als raadslid kreeg zij steun voor een voorstel voor duidelijke taal in het gemeentehuis. Recenter maakte zij zich hard voor de veiligheid en gezondheid van omwonenden van industrieterrein De Hurk. Bart Habraken, in het dagelijkse leven docent wiskunde, wordt voorgedragen op plek 5. In de gemeenteraad nam hij verschillende initiatieven voor meer vergroening in Eindhoven en stelde hij onlangs kritische vragen over de uitbreiding van terminals bij Eindhoven Airport.

De hoogste nieuwkomer op de lijst is de 22-jarige studente Lotte Meerhoff op plek 6. De geboren Strijpse was eerder landelijk bestuurslid bij DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Sociaal werker Ahmet Almis wordt voorgedragen op plek 7. Op plek 8 wordt Niels Tournoij voorgedragen, hij is commissielid voor GroenLinks in de gemeenteraad en onderwijsondersteuner op het Stedelijk College. Op plek 9 staat een bekende naam uit het Eindhovense: Marlous Hermans. Zij is onder meer voorzitter van bewonersvereniging De Bergen. De top-10 wordt gecomplementeerd door Rutger Rauws, ICT’er en secretaris van het Eindhovense architectuurnetwerk EHVXL.

De top-10:

  1. Rik Thijs (reeds gekozen, 35 jaar, Woensel)
  2. Saskia Lammers, 46 jaar, Strijp
  3. Eva de Bruijn, 25 jaar, Strijp-S,
  4. Jeannette Vos, 57 jaar, Tivoli
  5. Bart Habraken, 33 jaar, Stratum
  6. Lotte Meerhoff, 22 jaar, Gestel
  7. Ahmet Almis, 56 jaar, Kortonjo
  8. Niels Tournoij, 34 jaar, Buurtschap Te Veld
  9. Marlous Hermans, 68 jaar, De Bergen
  10. Rutger Rauws, 26 jaar, Strijp-S

Voor de overige plekken zijn een aantal ondersteunende kandidaten voorgedragen. Het betreffen respectievelijk de student Sep Wittenbols (20 jaar, Irisbuurt), tekstschrijver Gerard Mesman (63 jaar, Stratum) en biologiedocente Sofie Faes (33 jaar, Irisbuurt). Raadslid en Springplank-medewerker Samir Toub (39 jaar, Achtse Barrier) staat op de kandidatenlijst op plek 14.

De top van de kandidatenlijst wordt de komende twee weken vastgesteld door de leden van GroenLinks middels een referendum. De overige plekken op de kandidatenlijst worden voorgedragen door het bestuur van de Eindhovense afdeling.

Lijsttrekker Rik Thijs: “Ik kijk er enorm naar uit om samen met dit team campagne te voeren. Dat gaan we de komende periode volop doen. Want het is geen uitgemaakte zaak of Eindhoven ook de komende jaren groener, eerlijker of gelijkwaardiger wordt. Als we niets doen wordt de aarde warmer en de samenleving armer. Een sterk GroenLinks is dus nodig en met deze kandidaten zijn wij klaar om opnieuw verantwoordelijkheid te nemen in Eindhoven.”