GroenLinks, VVD, PvdA en CDA brengen evenwicht en energie

Vandaag presenteerden coalitiepartijen GroenLinks, VVD, PvdA en CDA hun coalitieakkoord: 'Evenwicht & Energie'

De nieuwe coalitie zet de komende jaren in op een gezond leefklimaat, groenere wijken en binnenstad, economische versterking, beheersing en doorontwikkeling van het sociaal domein en het verbeteren van duurzame bereikbaarheid van en in de stad. De partijen brengen de gemeentelijke financiën op orde door onder andere strakker te sturen op zorgkosten en door een verhoging van de lokale lasten naar een niveau dat aansluit bij de grote steden in Nederland (G40).

Het nieuwe stadsbestuur staat voor de uitdaging om de gemeentelijke financiën terug in evenwicht te brengen. Het gaat om een bedrag dat oploopt van €38 miljoen in 2019 tot €58 miljoen in 2022. Zij gaan daarom stevig bijsturen en lastige keuzes maken. Eén van de belangrijkste maatregelen daarbij is een verhoging van de lokale lasten, die gelijk getrokken wordt met het gemiddelde niveau van de andere grote Nederlandse gemeenten (G40). Ook op het gebied van zorg en welzijn worden stevige maatregelen genomen. De financiële opgave vraagt daarnaast om een strakke begrotingsdiscipline. De jaren 2018 en 2019 staan dan ook vooral in het teken van grip krijgen op de begroting, zonder de vooruitgang en vergroening van de stad in de weg te staan. Na het doorvoeren van alle maatregelen ontstaat een solide financiële basis om op verder te bouwen.

Voor GroenLinks hebben fractievoorzitter Rik Thijs, vice-fractievoorzitter Saskia Lammers en wethouderskandidaten Renate Richters en Jan van der Meer aan de onderhandelingstafel gezeten.

Wat vinden zij van het akkoord? 

Renate Richters: "We willen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, maar we staan ook voor een grote financiele opgave. Komende jaren investeren we meer geld in zorg en ondersteuning, maar we gaan ook bijsturen om het systeem betaalbaar te krijgen en te houden. Dit is een stevige opdracht maar vanuit de overtuiging dat het nodig is voor het toekomstperspectief van onze inwoners gaan we er voor staan. Daarbij ontzien we mensen die in armoede leven."

Jan van der Meer: "Ik ben trots dat ik me voor een groen en duurzaam Eindhoven mag inzetten. We gaan nu doorpakken op elektrisch vervoer, energiebesparing, zonne-energie en aardgasvrije wijken. En we gaan inversteren in leefbare wijken, biodiversiteit en een groene binnenstad."

Rik Thijs: "Als fractievoorzitter van GroenLinks ben ik trots op dit akkoord waarbij we de uitdagingen in de zorg op een sociale manier aanpakken en verder werken aan een duurzame stad. Dit alles zodat wij als Eindhoven veranderingen in gang zetten waarmee we oog hebben voor onze inwoners en werken aan een groene stad met schone lucht ook voor de generatie na ons."

Saskia Lammers: "Een stad als Eindhoven verdient een sociale, inclusieve en groene toekomst. De verschillen tussen partijen waren misschien groot, maar bleken overbrugbaar. Er staat een sterk team dat zich 100% zal inzetten om samen met de stad Eindhoven nog mooier te maken. We hebben er zin in!"

 

De beoogde wethouders zijn: Marcel Oosterveer (VVD), Monique List (VVD), Stijn Steenbakkers (CDA), Renate Richters (GroenLinks), Yasin Torunoglu (PvdA) en Jan van der Meer (GroenLinks). Het is voor het eerst dat GroenLinks twee wethouders mag leveren voor het stadsbestuur. 

Op dinsdag 29 mei wordt het akkoord besproken en vastgesteld in de gemeenteraad en worden de wethouders geïnstalleerd.

Lees het volledige persbericht

Lees het volledige coalitieakkoord