Goed nieuws! De kostendelersnorm voor mensen tussen 21 en 27 jaar wordt per direct afgeschaft. De kostendelersnorm zorgde vaak voor schrijnende situaties. Wanneer een thuiswonend kind 21 jaar werd, werden de ouders gekort op hun bijstandsuitkering. Het gevolg? Huishoudens komen in financiële problemen en jongvolwassenen werden soms noodgedwongen uit huis gezet.

Woordvoerder Armoede & Schulden Lotte Meerhoff: “Vaak hebben de gezinnen in de bijstand al moeite genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. De laatste maanden is dat nog lastiger geworden met de enorme inflatie en de gigantische energieprijzen. Die ongelijkheid moeten we bestrijden.” GroenLinks vindt dat iedere Eindhovenaar mee moet kunnen doen. Daarom zijn we blij dat het brede draagvlak in de gemeenteraad ervoor zorgt dat we nu de kostendelersnorm per direct kunnen afschaffen. Op deze manier pakken we armoede en de kans op dakloosheid van jongeren aan.

Ook de landelijke politiek heeft aangegeven de kostendelersnorm los te willen laten maar laat deze nieuwe wetgeving pas in januari ingaan. Eindhoven loopt dus 4 maanden vooruit op de landelijke wetgeving. Dat is maar goed ook. “We kennen verhalen dat kinderen van 21 jaar soms het ouderlijk huis moeten verlaten omdat ouders met een uitkering hen geen onderdak meer bieden uit vrees voor een lagere uitkering,” geeft Saskia Lammers, onze wethouder van ondermeer Welzijn, Werk & Inkomen aan. “Op deze manier voorkomen we dat jongeren op zichzelf moeten gaan wonen, of zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben.”