Deze ledenvergadering staat in het teken van verbinding tussen stad en platteland! We leren elkaars woonplaatsen beter kennen met een quiz en we ontvangen een bijzondere spreker: Tweede Kamerlid Laura Bromet. Tot slot nemen we een aantal belangrijke besluiten voor de gemeenteraadsverkiezingen
.
Aanmelden en vergadertool
De ALV vindt online plaats. Voor een ordentelijk verloop willen we van tevoren weten wie en hoeveel leden er aanwezig zullen zijn. Daarom vragen we je om via een mail naar secretaris@groenlinkseindhoven.nl of via reply op deze uitnodiging jezelf aan te melden. Doe dit vóór 24 januari. Vóór de vergadering ontvang je de link naar de zoom-meeting. De vergadering staat vanaf 19:15 open voor inloop, we beginnen stipt om 19:30.

Stemmen
Na afloop ontvangen alle leden een link om te stemmen via onze online stemtool. Leden hebben vier dagen om hun stem uit te brengen. De stemming sluit op zondag 31 januari om 23:59. De uitslag wordt na afloop gecommuniceerd.

Programma
Het programma is als volgt:

  1. Welkom en vaststellen agenda
  2. De Grote Gemeenten Quiz: De afdeling GroenLinks regio Eindhoven telt 11 gemeenten. In deze quiz leren we meer van elkaars woonplaatsen kennen!
  3. Terugblik op 2020 & campagne 2021: Korte toelichting op de activiteiten en vooruitblik op campagne Tweede Kamerverkiezingen door campagneleider Gisèle Mambre.
  4. Gemeenteraadsverkiezingen: Toelichting op (besluiten over) deelname gemeenteraadsverkiezingen in Bergeijk, Best, Eersel, Eindhoven, Son & Breugel. Veldhoven, Waalre
  5. Financiën: jaarrekening 2020 en begroting 2021: Toelichting door penningmeester Jeroen Meessen.
  6. In gesprek met… Laura Bromet Sinds 2017 lid van de Tweede Kamer en woordvoerder natuur en landbouw. Met haar gaan we in gesprek over stikstof, de natuurcrisis en hoe stad en platteland elkaar nodig hebben.

Vragen insturen
Vragen kun je tijdens de vergadering stellen via de chat. Mocht je vragen hebben, dan stellen we het op prijs als je ze al vooraf stelt door te mailen naar secretaris@groenlinkseindhoven.nl. Via deze weg kunnen we je zo goed mogelijk van dienst zijn.

Graag zien we jullie op 27 januari. Vergeet je niet aan te melden via secretaris@groenlinkseindhoven.nl