De maatschappelijke impact van Brainport écht tastbaar maken. Daar riep GroenLinks afgelopen maart toe op in het debat over het meerjarenplan.  Brainport Development is de samenwerkingspartij tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en de inwoners in de Brainportregio. Ze hebben een plan gemaakt voor de komende vier jaar. Volgens ons moet daarin het maatschappelijk belang op nummer 1 staan: Brainport voor iedereen. 

We juichen daarom toe dat Brainport Development zich tijdens de coronacrisis heeft ingezet voor bijvoorbeeld laptops voor kinderen. Maar in het plan zelf misten wij tastbare en concrete ambities voor maatschappelijke onderwerpen. Daarom hebben wij aandacht gevraagd voor brede welvaart, baanzekerheid, gelijke kansen voor iedereen, duurzaamheid en sociale impact. Juist in deze tijd zien we hoe relevant deze onderwerpen zijn voor de inwoners, bedrijven en samenleving.

De wethouder gaat hiermee aan de slag. Hij zegde onder andere toe dat er niet alleen een onderzoek komt naar de brede welvaart in Eindhoven, maar ook een stevig stappenplan waar Brainport Development een rol gaat spelen. Op deze manier gaan we de sociale impact van Brainport écht tastbaar maken. Nu is daar het moment voor,