Maidenspeech Bart Habraken: een hoopvol betoog over de jaarrekening 2018

Raadslid Bart Habraken debuteerde op 27 augustus in de raadsvergadering met zijn maidenspeech. In zijn betoog reflecteert hij op de jaarrekening van 2018. Hij spreekt hierbij de hoop uit dat Eindhoven vol energie de blik vooruit richt na een financieel lastige periode. Het betoog werd ontvangen met een luid applaus. 

Lees hieronder de volledige speech:

“Net voor ons zomerreces zag ik de nieuwe stunt van broer en zus Nik en Lijana Wallenda. Nik is een van de bekendste koorddansers ter wereld. Uiterst geconcentreerd heeft hij onder andere de Niagarawatervallen overgestoken op een koord. Lijana was bij een oefening voor een stunt in 2017 ernstig gewond geraakt, maar ze heeft niet opgegeven en stond daar samen met haar broer met succes op 23 juni 2019 hoog boven Time Square.

Ook Eindhoven startte in 2015 aan een nieuwe koorddans. Na een flinke voorbereiding begonnen we aan het eerste stuk, de afdaling op het koord. En het leek er in 2016 en 17 even op dat we ons evenwicht begonnen te verliezen, maar we liepen door. We keken soms even terug hoe we het hadden gedaan en zagen dat we op verschillende fronten verbeteringen konden aanbrengen. Medio 2018, met vernieuwd evenwicht en energie, zijn we begonnen aan het herstellen van de balans. We zijn er nog niet, maar mogen trots zijn dat we ons financiële evenwicht weer een stuk teruggevonden hebben.

En natuurlijk, we moeten soms harde keuzes maken, onze budgetten zijn helaas eindig. Dat heeft natuurlijk ook impact op onze stad. Daar zijn we als GroenLinks niet blind voor, maar het was nodig om ook de zorg op lange termijn te garanderen.

Trots zijn we als GroenLinks, terugkijkend op 2018, onder andere op de uitbreiding van de werkplaats financiën, het veiligstellen van het armoedebeleid, de stappen die we gezet hebben naar een bruisender nachtleven, hopelijk kunnen we dat dit jaar vasthouden, en op onze organisatie die meer en meer inclusiever aan het
worden is en mooie stappen zet m.b.t. heldere taal.

Financieel gezien hadden we weer een positief jaar en als je eerder geraamd verlies kunt ombuigen in een winst, dan is dat zeker een compliment waard richting het college. En laten we eerlijk zijn na de jaren ervoor, met miljoenen verliezen, hadden we dit ook zeker even nodig.

In het raadsbesluit lezen we over de reparatie m.b.t. het budget dat is vrijgekomen vanuit de onderhoudsvoorzieningen. De te maken reserves zijn een snelle oplossing die voor nu voldoende is. Maar is dit wel de oplossing???

We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat we dit onderwerp de komende tijd verder gaan uitdiepen om te kijken hoe we het voor de toekomst het beste kunnen aanpakken met onze reserves, voorzieningen en exploitatie. We hopen dan ook dat dit onderwerp al met een gedegen voorbereiding in de eerstvolgende accountantscommissie aan bod kan komen. Graag reactie.

Naar aanleiding van de discussie van vorige week en gezien de huidige ontwikkelingen vragen we de wethouder wel of we als raad goed geïnformeerd kunnen blijven over het bouwoffensief en daaraan gekoppeld de risico’s met betrekking tot het stikstofvraagstuk?

We hebben bij het lezen van de jaarrekening ons ook zorgen gemaakt over onze inwoners. Steeds meer Eindhovenaren maken zich ongerust over de gevolgen van straling, gevaarlijke stoffen en luchtverontreiniging. Hieraan kunnen we over 2018 niks meer veranderen, maar het is wel iets waar we mee aan de slag willen. We zullen starten met een stadsgesprek omtrent deze thema’s en we hopen dat alle andere partijen willen aansluiten.

En ik weet, voorzitter, we hebben het hier over de jaarrekening 2018 van Eindhoven, een document dat we vanavond als het aan GroenLinks ligt zullen vaststellen. Tegelijkertijd is het ook een moment waarop we graag vooruitkijken want er blijft veel op ons afkomen. Gezien het toegenomen aantal mensen dat in Nederland op straat leeft, de terugloop van de biodiversiteit, de groter wordende tweedeling in de maatschappij en de doorlopende energietransitie is het absoluut geen moment van stilzitten. We zullen vooruit moeten kijken en creatief moeten blijven om onze stad toekomstbestendig te maken. Daarom kijken we ook uit naar welke punten uit het 40punteplan bij ons in 040 overgenomen kunnen worden. Ook dienen we daarom graag de toekomstgerichte motie van D66 mee in.

Eindhoven heeft de koorddans boven de dommel volbracht. En om de volgende koorddans tussen het student hotel en District E te volbrengen hoop ik dat we ons goed voorbereiden, leren van het verleden in balans blijven en onze blik vooruit blijven houden. Zodat we met elkaar een duurzame en sociale samenleving blijven creëren voor nu en voor in de toekomst.

Dank u wel.