Maidenspeech Eva de Bruijn: ga door met de 'verlaatjes'

Raadslid Eva de Bruijn debuteert in de raadsvergadering van 2 oktober met een maidenspeech die pleit voor het doorzetten van de zogenoemde 'verlaatjes': de speciale ontheffingen die horecaondernemers een aantal keer per jaar kunnen aanvragen voor bepaalde locaties in Eindhoven. De motie is omarmd door het college en aangenomen door de raad. 

Lees hieronder de volledige speech.

Dank u wel voorzitter.

Ooit was Eindhoven een Middeleeuws dorp, waar paard en wagen door de straten kletterden en waar je een boete kreeg als je na 12 uur de deur uitging. Inmiddels zijn we aan het uitgroeien tot een internationale hotspot, waarin we met een steeds diverser wordende groep inwoners bouwen aan de maatschappelijke en technologische vooruitgang van onze samenleving. Om onze toppositie te versterken en deze vooruitgang te stimuleren, moeten we ook een aantrekkelijke stad zijn voor studenten, internationale kenniswerkers, creatievelingen, techneuten en designers. Een groep die veel waarde hecht aan een divers nachtleven, breed cultureel aanbod en een bruisende atmosfeer.

Maar: Is het Eindhovense nachtleven bruisend genoeg? Dat is de vraag die gesteld werd aan de 350 aanwezigen tijdens het Debat van de Eindhovense Nacht. 350 stemden ‘nee’. Voor GroenLinks was dit debat de aanleiding om twee nachtlevensessies te organiseren. Hier zijn een hoop ideeën uit voortgevloeid die nog steeds op ons netvlies staan. Eén van de hot topics was de pilot verlaatjes, die vorig jaar is ingevoerd mede dankzij de inspanningen van mijn mede-indieners D66 en VVD.

Met de verlaatjes kunnen horecaondernemers op bepaalde locaties in Eindhoven een aantal keer per jaar een ontheffing aanvragen om langer open te blijven voor publiek. Bij het vaststellen van het horecabeleidsplan waar dit onder valt heeft de raad meegegeven dat draagvlak bij de omwonenden een vereiste was. Tijdens de pilotperiode hebben enkele ondernemers van de verlaatjes gebruik gemaakt, de Effenaar en de bioscoop.

Uit de informatie en ervaringen die we hebben opgehaald uit de nachtlevensessie, blijkt voorlopig dat de pilot een succes is voor de stad. Ten eerste kon de Effenaar een breder cultureel programma aanbieden, met andere genres en nieuwe organiserende partijen. Denk aan techno en Nachtcollege. Sommigen zien dit misschien als ‘boem boem’ muziek, maar binnen mijn eigen netwerk van internationale studenten en creatievelingen worden deze niches erg gewaardeerd. Ten tweede hebben de verlaatjes op deze manier ook gezorgd voor een breder publiek. Dit had ook positieve financiële gevolgen. En tot slot, heel belangrijk, het aantal incidenten tijdens deze periode was nul. Het aantal klachten van omwonenden… ook nul.

Pilots zijn bedoeld om te experimenteren, om uit te proberen, en als het een succes is, verwacht je dat er op doorgebouwd wordt. Helaas blijft de evaluatie uit en zijn de culturele en commerciële ontwikkelingen nu platgelegd. Partijen die hier iets willen organiseren, moeten worden afgebeld en kloppen misschien de volgende keer bij een andere stad aan. Hierdoor is een vervelend vacuüm ontstaan voor de stad. Zowel voor de inwoners – die een stijgende lijn zagen in de diversiteit en het aanbod van het nachtleven– als de ondernemers – die willen doorbouwen op dit voorlopige succes.

De indieners van deze motie vinden daarom ook dat je het niet kunt maken om ondernemers nu in dit gat te laten vallen. Stopzetten van de Pilot Verlaatjes is geen pauze maar een achteruitgang voor onze groeiende stad. Daarom roepen wij op om:

Ten eerste de ‘verlaatjes’ in huidige vorm door te laten gaan totdat de evaluatie is besproken in de gemeenteraad.

Ten tweede om, gezien het voorlopige succes, bij de evaluatie mee te nemen of de verlaatjes ook op andere gebieden van toepassing kunnen zijn. 

Deze motie is ingediend door GroenLinks, VVD, D66, CDA, LPF, Leefbaar Eindhoven, 50PLUS, DENK en Ouderen Appèl Eindhoven.

Lees de door de raad aangenomen motie