Maidenspeech Jeannette Vos: een oproep om heldere taal

In de raadsvergadering van 11 september debuteert raadslid Jeannette Vos met een maidenspeech die uitmunt in begrijpelijke taal, precies datgene waar de actuele motie die GroenLinks samen met CDA, 50plus, PvdA, SP, ChristenUnie, Denk en Ouderenappél indient voor pleit. 
De motie wordt unaniem aangenomen door de raad. 

Lees hieronder de volledige speech. 

Communicatie…..

We doen het de hele dag. Toch is er niets zo moeilijk als je boodschap zó overbrengen dat de ontvanger precies begrijpt wat jij bedoelt.

Ik ben mijn loopbaan lang geleden begonnen op een middelbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Aan mij de schone taak om bv. redoxreacties uit te leggen aan kinderen met een leerachterstand. Voor de mensen die geen scheikunde hebben gehad: dit gevoel van niet weten waar het over gaat, hebben sommige mensen dagelijks! Als uitleg A niet werkte, ging ik naar uitleg B of C. Desnoods tot aan P of Q. Niets is mooier dan zien dat het kwartje valt.

Bij de GGzE was ik veel tijd kwijt aan het helpen uitleggen wat er in de brieven stond. Of helpen met formulieren invullen. Waarom sturen we zulke ingewikkelde brieven als 80% van de mensen daar hulp bij nodig heeft?

Wat vindt u van het volgende voorbeeld?

………….Als u met de zorgleverancier een hoger periodetarief overeenkomt dan dient u voor het meerdere budget een vrijwillige bijstorting aan de SVB te doen. De SVB betaalt overigens pas uit nadat de vrijwillige bijstorting door hen is ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SVB. …………

Of deze zin:

………….daar ik dit besluit ambtshalve heb genomen, kunt u tegen deze kennisgeving geen bezwaar aantekenen………..

Of:

 …………De reeds uitgevoerde bouwwerkzaamheden waren niet vergunningvrij aangezien de werkzaamheden niet vallen onder de categorieën van gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist, zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Voor het bouwkundig aanpassen en splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woonruimten is derhalve een omgevingsvergunning vereist………………

Afgelopen week was de week van de Laaggeletterdheid. Vanavond op studio 040 de tweede aflevering van de documentaire 'Lezen en schrijven'.  Wat hier heel duidelijk wordt: iemand die moeite heeft met taal wil geen hulp vragen en schaamt zich daarvoor. Meer dan 50% van de mensen in de schuldhulpverlening zijn mensen met een licht verstandelijke beperking. Meer dan 50 %!

We noemen deze tijd de participatie maatschappij. In het coalitie akkoord staat dat iedereen mee moet kunnen doen. Maar hoe kun je meedoen als je steeds weer post krijgt die je niet snapt? Als je steeds maar weer het gevoel wordt gegeven dat je niet slim genoeg bent om mee te kunnen doen? Wat doet dat met de eigenwaarde? Als u brieven krijgt waar u toch niets van begrijpt…zou u die post dan nog openmaken?

Veel mensen hebben die moed al opgegeven of schamen zich er voor. En dan stapelt de post zich op totdat er problemen ontstaan. Of huurachterstand. En dan sturen we een generalist…..

Nu is een generalist veel van zijn of haar kostbare tijd kwijt aan het helpen bij brieven en formulieren.

Hoe mooi zou het zijn als een groot deel van de inwoners daar geen hulp meer bij nodig heeft.

Laten we als gemeente Eindhoven het goede voorbeeld geven.

Wij willen dan ook voorstellen om :

  • Het college te vragen begrijpelijke taal op taalniveau B1 tot norm te stellen voor alle algemene communicatie. 
  • Het college op te dragen ook een pilot te doen voor het ontwikkelen van twee of drie andere communicatie kanalen. Zoals bijvoorbeeld YouTube filmpjes, QR-code en animaties.
  •  Hierbij klankbordgroepen te betrekken (zoals Steunwiel, Platform VG en PGE). Zij kunnen ook helpen bij het maken van een eerste selectie van 3 veelgevraagde gemeentelijke producten.
  • Over een jaar de raad voorbeelden te laten zien van stappen die zijn gezet. 

Dit voorstel wordt mee ingediend door CDA, 50plus, PvdA, SP,  ChristenUnie, Denk en Ouderenappél. 

Wat ook bijzonder is aan dit voorstel: voor het eerst wordt een motie ingediend met een QRcode, die een link is naar een filmpje waarin de tekst van de motie wordt voorgelezen. Met dank aan Ruud van Acquoij van 50plus. 

Lees de door de raad unaniem aangenomen motie.