"Beste allemaal,

Geboren en getogen houd ik van onze stad en vanuit mijn grote zorg over de impact van klimaatverandering in het nu en in de toekomst, heb ik ervoor gekozen mijzelf politiek in te zetten om vanuit mijn generatie bijdrage te leveren.

Graag zet ik mij in voor duurzame oplossingen die niet alleen het milieu ten goede komen maar ook de sociale en economische kant hiervan, ik ga voor verandering, de groei naar een circulaire samenleving.

Na ruim 1 jaar gemeenteraadslid GroenLinks en nieuw in de politiek, wil ik van harte laten weten dat ik er trots op ben onderdeel te zijn van onze lokale politiek, het een eer te vinden.

Als lokale overheid hebben we de kans zelf ons afvalbeleid te bepalen, er zijn al vele grote stappen gezet met de milieustraat in Acht, het circulaire Cure gebouw en de upgrading van de milieustraat Lodewijkstraat in zicht waarbij nog meer aandacht voor bronscheiding mogelijk wordt.

Het Rekenkamerrapport geeft goede aanbevelingen over Cure en het afvalbeleid maar dat is geen reden om een heel nieuw plan te schrijven want dat zou veel vertraging opleveren.

Daarom heeft GroenLinks dit amendement geschreven dat mede wordt ingediend door SP, PvdD, OAHvE en PvdA, wat inhoudt dat versnelling en de uitvoering van ons afvalbeleid noodzaak is, het Strategisch Meerjarenplan voortvarend wordt uitgewerkt om daarmee toe te komen aan daadwerkelijk doen.

Dank u."

Het ingediende amendement is aangenomen wat betekent dat er in elk geval geen vertraging ontstaat in de weg naar een circulaire economie en dat de Raad nog dit jaar het meerjarenplan van Cure ontvangt. Op naar een klimaatneutrale stad Marlous. ♻👊