Rutger Rauws roept het college op meer te doen om het probleem van woningnood onder studenten op te lossen.

Een klein stukje uit het betoog van Rutger:

"Tot 2028 werd een groei in vraag van zo’n 2.800 studentenwoningen verwacht. Er werd afgesproken om deze 2.800 woningen toe te voegen, maar daarbij werd voorbij gegaan aan het feit dat er al een tekort van ruim 1.500 studentenwoningen was. Met het huidige convenant werd dus uitgesproken om het huidige tekort in stand te houden. Dat kan en mag niet. De gemeente heeft een grondwettelijke plicht om te zorgen voor voldoende woongelegenheid.
 
GroenLinks roept samen met Volt en PvdA via deze motie op om het convenant aan te passen en ook te herijken. De TU/e kan wel roepen te willen verdubbelen om ASML van voldoende personeel te voorzien, maar wijst vervolgens te makkelijk naar de overheid om het huisvestingsvraagstuk op te lossen. We moeten stevige gesprekken voeren met het bedrijfsleven en kennisinstellingen en zorgen dat zij niet alleen de vruchten van de economische groei plukken, maar ook opdraaien voor de problemen die ze veroorzaken."

Wethouder Verhees omarmt de motie en stelt hogere ambities rondom studentenwoningen. 

Zowel het Eindhovens Dagblad als de Cursor van TU/e hebben er een artikel over geplaatst. 

Well Done Rutger 💪.