Maidenspeech Samir Toub: bevorder inclusiviteit op de gemeentelijke werkvloer

Raadslid Samir Toub debuteert op 27 november in de raadsvergadering met een maidenspeech met humor en persoonlijke ervaringen waarin hij pleit dat het College van B&W inclusiviteit op de gemeentelijke werkvloer stimuleert en het Charter Diversiteit te ondertekenen. De motie wordt omarmd door het college. 

Lees hieronder zijn volledige betoog. 

Dank u wel voorzitter

“Maar we gaan toch niet weer een Turk aannemen?”.

Dat was wat ik terug hoorde toen een collega mij voorstelde bij zijn afdelingshoofd bij een interne sollicitatie. Na een fikse discussie werd ik toch uitgenodigd door desbetreffend afdelingshoofd voor een gesprek en ben ik ook aangenomen. Het meest treurige aan dit verhaal is dat je als Marokkaan nooit vergeleken wil worden met een Turk…… Geintje natuurlijk!

Desbetreffend afdelingshoofd is gedurende mijn carrière bij de gemeente erg belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling en ik ben hem daar ook zeer dankbaar voor. Ik heb een onwijs toffe tijd gehad als ambtenaar van de gemeente Eindhoven. Maar het is wel een voorbeeld zoals ik er vele heb vanuit mijn loopbaan bij de gemeente. En ik sta daar helaas niet alleen in.

De GroenLinks fractie was destijds al geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek dat in 2017 gedaan is door de universiteit van Tilburg over hoe inclusief onze organisatie is. Belangrijkste conclusie die wij als GroenLinks eruit halen is dat er ongelijke kansen zijn voor mensen met een migratie achtergrond op 4 momenten: bij de werving, bij de selectie, op het moment van aangenomen worden en bij het doormaken van een loopbaanontwikkeling.

De erkenning dat we er op dit moment slecht op voorstaan als inclusieve organisatie is al een stap in de goede richting, ook dat er een restudy zal volgen begin 2019 door de Universiteit van Tilburg is een positieve. Voor GroenLinks is dat echter onvoldoende. Het verleden heeft bewezen dat op dit onderdeel er wel wat kennis, kunde en netwerk ontbreekt om de juiste stappen te zetten. Een inclusieve organisatie is niet het voldoen aan een werkproces, maar moet een onderdeel zijn van je DNA. Omdat je de Eindhovense bewoner een goede dienstverlening wil geven, moet je wat GroenLinks betreft ook begrijpen voor wie je het doet.

Zoals jullie kunnen lezen in de toelichting van de motie is Charter Diversiteit een organisatie die zich richt op werkgevers uit de publieke en private sector. Het Charter Diversiteit verbindt mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door het Charter Diversiteit te ondertekenen krijgen we als gemeente toegang tot een waardevolle community waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Dat zijn tegelijkertijd ook de kosten voor ons als gemeente Eindhoven. Geen euro’s maar kennisuitwisseling en kruisbestuiving. Wij leren van andere organisaties en zij van ons.

Deze motie dienen we in, samen met onze mede-indieners PVDA, CDA en VVD. Vanuit de overtuiging dat dit helpend is aan het proces waar de gemeente zich nu in bevindt. De worsteling die we in Eindhoven hebben, is elders ook aanwezig, waarom dan niet van elkaar leren en inspiratie opdoen?

Voorzitter, tot slot. Ik heb zelf ervaren dat diversiteit en inclusie op de werkvloer bij de gemeente een toevoeging is. Dat het nu ontbreekt op een aantal essentiële onderdelen en dat we daar veel meer mee kunnen. Zoals ik dat ervaren heb in de 10 jaar die ik bij de gemeente heb gewerkt is dat het ontzettend waardevol is als je vragen kunt stellen aan de ander. Maar ook dat ongemakkelijk gesprek kunt voeren. Je vooroordelen bespreken. En het belangrijkste, kijk waar je kunt verbinden. Want het zal niet raar overkomen als ik zeg dat het gesprek wat je binnen hebt, ook buiten aanwezig is.

In een, soms, gepolariseerde samenleving heb je wat ons betreft ook een gemeente nodig die het gesprek aangaat, contacten weet te leggen bij alle verschillende soorten inwoners van Eindhoven en daar een brug weet te slaan. Het helpt daarbij als je daarin een afspiegeling bent van de stad waarvoor je het doet. Een inclusievere organisatie is wat ons betreft daarom ook essentieel.

Dank u wel voorzitter.

Lees de door het college omarmde motie, medeingediend door CDA, PvdA en VVD.