Motie: racisme en geweld zijn nooit acceptabel door raad aangenomen

Op twee partijen na heeft de hele gemeenteraad in de vergadering van 27 november 2018 voor de actuele motie 'Racisme en geweld zijn nooit acceptabel' gestemd. De motie is ingediend door GroenLinks, samen met VVD, PvdA, CDA, D66, SP, DENK, ChristenUnie, Leefbaar Eindhoven en 50Plus. LPF en Ouderen Appèl stemden tegen. 

Voorafgaand het debat o.a. naar aanleiding van de rellen rond de Sinterklaasintocht op 17 november hield burgemeester John Jorritsma een hartstochtelijk pleidooi voor dialoog en wederzijds respect. 'Dit is een open zenuw in de samenleving. Wat bij de intocht is gebeurd is beschamend en Eindhoven onwaardig.' 
GroenLinks fractievoorzitter Rik Thijs hield een vurig betoog en riep de gemeenteraad op zich gezamenlijk uit te spreken tegen racisme, geweld en het beperken van grondrechten. Hij pleitte ook voor het nemen van initiatief tot dialoog met wederzijds respect met diverse inwoners en maatschappelijke organisaties in de stad over de toekomst van sinterklaas. 'Helaas en heel spijtig dat LPF en Ouderen Appèl hier geen gehoor aan wilden geven. Maar wel goed dat een overgrote meerderheid van de raad zich heeft uitgesproken voor de hoognodige dialoog en tegen racisme.' 

Lees het hele betoog hieronder: 

Dankuwel voorzitter,

Al jaren is er een discussie gaande over het Sinterklaasfeest en hoe dit gevierd moet worden. Vorige week zaterdag leidde dit tot beschamende en verwerpelijke beelden. Ook hier in Eindhoven werd een vreedzame en voor aangekondigde demonstratie ruw verstoord door relschoppers.

Eieren gebruik je niet om te gooien naar demontranten maar voor het maken van een amandelstaaf; 

Blikken bier gooi je niet naar mensen, die drink tijdens pakjesavond;

Racistische leuzen; zijn nooit te accepteren!

Zeker niet in een stad als Eindhoven waar vele nationaliteiten hun thuis vinden. Om hier te werken, te studeren of simpelweg te genieten van al het moois dat deze regio te bieden heeft op het gebied van sport, cultuur en samenleving. Dit doen zij samen met mensen die hier geboren en getogen zijn of zij die de afgelopen decennia hierna toe zijn verhuisd. Dit maakt Eindhoven tot een inclusieve stad.

In onze fractie hebben wij dit onderwerp uitgebreid besproken. Gaat het hier enkel over de traditie van Sinterklaas of zit een diepere laag onder? Vragen als kan de samenleving deze discussie zelf beslechten? Moet de politiek ingrijpen? Stelling nemen? Wij zijn in ieder geval voor een verandering maar hoe precies? Laten we daar de dialoog over aan gaan.

Een aantal van deze vragen hebben we afgelopen donderdag ook besproken in het presidium. En hier kwam een meerderheid tot de conclusie dat het wel zaak was om als gemeenteraad in ieder geval stelling te nemen. De stelling dat racisme en geweld nooit acceptabel zijn. En ik ben blij dat na donderdag veel partijen mee hebben gedacht met deze motie. Dit zodat we op zoek gaan naar verbinding en dialoog. Polarisatie brengt ons naar een giftige samenleving waarin we tegenover elkaar leven en niet met elkaar. Tradities behouden of veranderen, daar moet je met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

En ik doe hierbij dan ook een oproep aan alle partijen die de motie nog niet ondertekend hebben. In een samenleving die verdeeld is over dit onderwerp laten we als gemeenteraad van Eindhoven een breed gedragen signaal horen. En ik vraag dan ook expliciet aan Denk en D66, het is bekend hoe jullie in dit vraagstuk zetten maar alsjeblieft laten we enkel deze motie in stemming brengen. Laten we een evenwichtige en respectvolle dialoog starten zonder gewenste uitkomsten vooraf te benoemen.

Roept de raad op om:

  • Zich uit te spreken tegen racisme en het beperken van grondrechten. Wij staan voor een inclusief Eindhoven, nu en in de toekomst.
  • Duidelijk afstand te nemen van de actie van de relschoppers. Deze staat averechts op het aangaan van de dialoog op een fatsoenlijke wijze en is Eindhoven onwaardig.
  • Samen met het college het initiatief te nemen tot het opzetten van een evenwichtige en respectvolle dialoog met diverse maatschappelijke partners/inwonersgroepen over de toekomst en de vorm van het Sinterklaasfeest in Eindhoven.