Nieuw onderkomen voor zwerfdieren

GroenLinks is blij dat de zwerfdieren uit regio Eindhoven een nieuw tehuis krijgen. Na jaren op een gebrekkige locatie, is er eindelijk een goede, nieuwe stek gevonden op industrieterrein de Kade. We hebben over het welzijn van de dieren op deze nieuwe locatie wel een paar vragen gesteld aan de Wethouder.

Allereerst vinden wij een aantal aspecten uit het voorstel erg goed. Er worden kosten bespaard, en dat de gemeente zorgvuldig met geld omgaat is altijd goed nieuws. Verder juicht GroenLinks het toe dat het duurzaamheidsbeleid optimaal wordt toegepast in dit gebouw. En misschien nog belangrijker is dat de toekomstige bewoners van het gebouw – de dieren – veilig, gezond en aangenaam kunnen verblijven.

Hier heeft GroenLinks dan ook een paar vragen over gesteld. Is er bijvoorbeeld een speelweide voor honden gepland? Ruimte om met de honden in het groen te wandelen? Ook waren in het verleden zomers regelmatig problemen op de huidige locatie door de hitte. Zoiets mag in de toekomst nooit meer voorkomen wat ons betreft.

We vragen ook om deze en andere aspecten voor dierenwelzijn te bespreken met de Dierenbescherming en andere externe partijen. Hoe meer kennis uit het veld ter harte wordt genomen, hoe beter de opvang zal worden. Daarnaast geldt dit ook voor de belangen van de omwonenden en bedrijven in de buurt, ook zij moeten gehoord worden. Er is al een inloopbijeenkomst georganiseerd, dus dat is goed nieuws. Voor GroenLinks is dit het begin van het overleg, en zeker niet het einde.

De Wethouder had niet op elk van onze vragen een antwoord, of er een speelweide komt is bijvoorbeeld nog niet duidelijk. We blijven dit dus controleren. Tot slot wil GroenLinks Eindhoven benadrukken dat we een zorgplicht voor de kwetsbaren hebben. En dus ook voor zwerfdieren uit de omgeving die veiligheid, rust en warmte nodig hebben na hun omzwervingen. Deze verantwoordelijkheid dragen wij als mensen. Wij hopen dat deze gedachte het uitgaanspunt vormt voor alle keuzes en beslissingen binnen dit traject.