Raadsvragen GroenLinks: inclusieve organisatie

Hoe inclusief is het personeelsbestand van gemeente Eindhoven? Naar aanleiding van een raadsinformatiebrief waarin het college de gemeenteraad informeert over de huidige stand van zaken, stelt GroenLinks raadsvragen. 

 In een onderzoek van de universiteit van Tilburg van juni 2017 was een belangrijke conclusie:
'Er zijn ongelijke kansen voor mensen met een migratie achtergrond op 4 momenten: bij de werving, bij de selectie, op het moment van aangenomen worden en bij het doormaken van een loopbaanontwikkeling.'
In september van dit jaar heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen van het college met daarin uitleg over de huidige stand van zaken. Hoewel er in de raadsinformatiebrief een aantal vervolgstappen is beschreven, is GroenLinks er nog niet gerust op dat hiermee het gewenste effect wordt bereikt, namelijk een inclusieve organisatie. Daarom stelt GroenLinks raadsvragen. 

Samir Toub, die namens GroenLinks de vragen indient, is voor 'een stad waar solidariteit de boventoon voert en we diversiteit vieren. Diversiteit is een verrijking voor het personeelsbestand. Als gemeente probeer je zo goed mogelijk de verbinding te maken met de inwoners van je stad. Dat kun je, volgens GroenLinks, beter als je op het gebied van diversiteit goed vertegenwoordigd bent.' 

Lees de raadsvragen