Raadsvragen GroenLinks over discriminatie op Stratumseind

Discriminerend deurbeleid op Stratumseind is een groot probleem volgens GroenLinks. Actie is nodig. Daarom stelden we hierover een aantal  raadsvragen.

Naar aanleiding van het artikel ‘Expats worden geweigerd op het Stratumseind’ (Eindhovens Dagblad, 30 maart 2019) komt (opnieuw) aan het licht dat er een probleem bestaat met betrekking tot het discrimineren van buitenlandse inwoners van Eindhoven op Stratumseind. Niet alleen via de krant, ook via sociale en reguliere media en vanuit de politie blijkt dat er regelmatig discriminatie aan de deur bestaat.

Dit nieuws is zeer zorgelijk. Vooral omdat het een probleem is dat al langer speelt. Tien jaar geleden bleek al dat mensen van buitenlandse afkomst gediscrimineerd worden op dezelfde plek. Het probleem blijkt nu ook te spelen onder buitenlandse expats en studenten.

Het kan volgens GroenLinks niet zo zijn dat Eindhoven aan de ene kant zegt een inclusieve stad te willen zijn en alle schijnwerpers richt op de internationale allure van de Brainport, terwijl aan de andere kant internationale mensen letterlijk de toegang wordt geweigerd.

Er moeten maatregelen genomen worden om discriminatie aan de deur ten alle tijden te voorkomen. In een interview met de NOS stelt Samir Toub, raadslid GroenLinks, dan ook dat hij vindt dat de gemeente hierop moet toe zien en desnoods maatregelen neemt. Daarom stelde Samir een aantal raadsvragen over dit onderwerp die je hier kan lezen.

 

English version

Council questions GroenLinks on discrimination at Stratumseind

The discriminatory door policy at Stratumseind ​​is a significant problem according to GroenLinks. Action is needed. Which is why we asked a number of council questions.

Following the article "Expats are refused at Stratumseind" (Eindhovens Dagblad, 30 March 2019), it became clear (once again) that there is a problem regarding to discrimination against foreign residents of Eindhoven on Stratumseind. Not only by means of this article, but also through social and regular media and from information from the police, it became eminent that there is regular discrimination at the entrances of cafes at Stratumseind.

This news is very worrying. All the more so because it is a problem that has been going on for some time. Already ten years ago, it was known that people of foreign origin were discriminated in this same street. The problem now also appears to play a role among foreign expats and students.

According to GroenLinks, it cannot be the case that on the one hand Eindhoven claims it wants to be an inclusive city and focuses all its attention on the international allure of the Brainport, while on the other hand international people are literally denied access.

By all means, measures must be taken to prevent such discrimination at all times. In an interview with the NOS, Samir Toub, councilor for GroenLinks, states that he demands that the municipality act on this and take measures if necessary. That is why Samir asked some council questions about this topic that you can read here.