Raadsvragen GroenLinks: wachttijden bij GGD Eindhoven

Onverantwoord lange wachttijden bij de GGD SOA polikiniek in Eindhoven brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. Reden voor GroenLinks om raadsvragen te stellen. 

Per 1 januari 2015 is er een aanpassing gedaan in de landelijke regeling over aanvullende seksuele gezondheidszorg. Op basis van deze regeling kunnen verschillende risicogroepen zich laten onderzoeken bij de GGD SOA polikliniek. Naar aanleiding van een flink aantal klachten over wachttijden is GroenLinks verder onderzoek gaan uitvoeren. Het blijkt dat in veel steden de SOA polikliniek sneller benaderbaar is dan in Eindhoven en dat de wachttijden hier in Eindhoven (en Helmond) dermate lang zijn dat wachten onverantwoord is geworden. De wachttijden varieren van twee weken voor mensen met klachten en meer dan een maand voor mensen zonder klachten. De GGD verwijst daarom ook mensen veelvuldig door naar hun eigen huisarts, waardoor jongeren en andere risicogroepen onnodig op kosten worden gejaagd en niet meer anoniem een SOA test kunnen laten uitvoeren. Dit is voor veel mensen een extra drempel waardoor ze de stap naar de huisarts niet durven of kunnen maken. Het gevolg is dat mensen zich misschien helemaal niet laten testen, wat een groot gezondheidsrisico kan vormen.

Vandaar de raadsvragen van commissielid Bart Habraken, namens GroenLinks. Lees ze allemaal hier