Omdat we ons zorgen maken over de impact van het provinciaal bestuursakkoord op Eindhoven, heb we samen met de PvdA raadsvragen gesteld.

In Brabant is er  een coalitie gevormd met Forum voor Democratie. Dit is  voor ons onbegrijpelijk, gezien de eerdere uitspraken van die partij. Eindhoven wil een inclusieve stad zijn voor iedereen, ongeacht uit welk gezin iemand komt, hoe oud men is, en wat iemands geslacht of culturele achtergrond is.

We zijn een stad die de toekomstige uitdagingen zoals de klimaat- en stikstofproblemen onderkent en er voortvarend oplossingen voor zoekt. We  zijn een stad die het belang van een sterke cultuur- en sportinfrastructuur voor onze inwoners, samenleving én Brainporteconomie volmondig onderkent.

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden

De raadsvragen lees je hier.