Foto: ANP

Reactie GroenLinks Eindhoven op advies over Eindhoven Airport

Op 25 april werd het advies ‘Opnieuw Verbonden’ over Eindhoven Airport van oud-staatssecretaris Van Geel overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. GroenLinks Eindhoven vindt het een helder en breed gedragen advies Van Geel, al had het wat ons betreft nog meer mogen ingaan op de gevolgen die het vliegveld op het klimaat heeft.

Van Geel is 'verkenner' van de Proefcasus Eindhoven Airport. Zijn advies luidt onder andere dat het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport niet verder mag groeien. Het vliegveld moet daarnaast de overlast in geluid en luchtvervuiling terugdringen. Ten eerste zijn wij opgelucht dat hiermee een langverwachte trendbreuk is ontstaan in het luchtvaartdebat. Gelukkig wint niet de luchtvaart lobby, maar is er in plaats daarvan gekeken naar de wensen en eisen van omwonenden als natuurorganisaties.

Toch plaatst GroenLinks Eindhoven ook kanttekeningen. We hadden natuurlijk liever een krimp scenario als advies gezien. Daarnaast stelt Van Geel een klimaatfonds voor, gevuld door 1 euro belasting per ticket. Precies zoals PvdA en GroenLinks in 2018 al hebben voorgesteld. Dit kan volgens ons meteen worden ingevoerd en moeten we niet op te wachten tot een beluit van de minister. Tevens zouden we willen dat er naast concrete eisen rondom de reductie van geluidshinder er ook doelstellingen en meetmomenten ten aanzien van de CO2-uitstoot komen. Want alleen op die wijze kunnen we het klimaatfonds ook gericht inzetten.

Ten slotte zullen we ons er hard voor maken dat wij als Eindhoven niet zullen accepteren wanneer de minister dit breed gedragen advies naast haar neer legt. We hopen vooral dat de breuk in het ‘groei denken’ zich voort zal zetten en de aandacht voor duurzaamheid en luchtkwaliteit blijft toenemen. Want het moge duidelijk zijn, voor groei van Eindhoven Airport is geen plaats meer.

Lees meer over de proefcasus en het advies: proefcasus-eindhovenairport.nl