Wie ben je?
Als raadslid ben jij een initiatiefrijk, daadkrachtig, constructief en creatief onderdeel van de Eindhovense GroenLinks fractie. Met jouw politiek-strategische inzicht onderhandel je straks voor en achter de schermen voor jouw ideeën om van Eindhoven een groene, eerlijke en inclusieve stad te maken. Buiten de raad ben je aanwezig bij partijactiviteiten zoals ALV’s en campagne voeren. Je bent flexibel, bestand tegen werkdruk en in staat om keuzes te maken. Als echte teamplayer kan je goed samenwerken in de fractie.

Raadslid als politicus
Jouw visie op beleidsterreinen komt overeen met onze kernwaarden; GroenLinks staat voor een groen, eerlijk en inclusief Eindhoven. Jij wil dit samen met de fractie realiseren door op korte en lange termijn concrete politieke doelen te stellen. Je bent maatschappelijk betrokken en zet je in voor een solidaire samenleving. Als echte verbinder weet jij verschillen te overbruggen en tot het gewenste resultaat te komen. Je zet jezelf en de partij positief op de kaart en levert een bijdrage aan de profilering en inhoudelijke ontwikkeling van GroenLinks. Jouw integriteit en authenticiteit passen binnen de waarden van GroenLinks.

Raadslid binnen de raad
Binnen de raad weet jij het politieke spel te spelen naar en met andere partijen; zowel vanuit de coalitie als de oppositie. Je kan werken binnen een coalitie met een coalitieakkoord. Met jouw overtuigingskracht kan je onderhandelen met andere partijen om steun voor GroenLinks-plannen te verkrijgen. Abstracte dossiers weet jij eigen te maken en hierover kan je een heldere mening vormen.

Raadslid als volksvertegenwoordiger
Als volksvertegenwoordiger laat jij de stem van de inwoners horen op een heldere en doortastende manier. Je wilt en kan inwoners betrekken bij de Eindhovense politiek door ingewikkelde stukken te vertalen naar de dagelijkse leefwereld van mensen en door naar hen te luisteren. Je kan goed netwerken en staat midden in de samenleving.  Diversiteit en inclusiviteit zijn erg belangrijk voor jou en dit neem jij mee in het beleidsproces. In al jouw acties als volksvertegenwoordiger behartig jij het algemeen belang.

Raadslid in de media
Je spreekt en schrijft in duidelijke taal en kan jouw mening helder verwoorden. Als raadslid ben je gemakkelijk benaderbaar en weet je zelf de media te vinden als jij iets belangrijks agendeert. Jouw publieke presentatie is goed.

De fractie
We willen na de verkiezingen aan de slag met een fractie die weet van aanpakken en goed samen kan werken. Voor de fractie als geheel zien wij het volgende voor ons:

  • Een diverse fractie: een fractie die tot een zo groot mogelijke diversiteit komt om zo veel mogelijk Eindhovenaren te representeren. Denk hierbij aan culturele diversiteit, gender, opleiding, kennis & ervaring, leeftijd en maatschappelijke achtergrond.
  • Een vernieuwende fractie: we willen iedereen die politiek actief wil worden een kans bieden en continuïteit nastreven.
  • Een functionerende fractie: de fractie zal bestaan uit raads- en commissieleden die de onderwerpen en aandachtsgebieden van de fractie zullen verdelen.

Sollicitatieprocedure
Herken jij jezelf in dit geschetste profiel en wil jij je inzetten voor een groen, eerlijk en inclusief Eindhoven? Stuur dan voor 30 juni* jouw motivatie om je kandidaat te stellen naar kandidatencommissie@groenlinkseindhoven.nl, samen met deze (ingevulde) formulieren:

  • Plaatsingsformulier
  • Integriteitsverklaring
  • Bewilligingsformulier
  • Je eigen CV