Steun Raad040 voor GroenLinks motie: vliegtaks voor Europese vluchten

Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met de motie ingediend door GroenLinks, PvdA, BBL en ChristenUnie: er moet een lokale vliegtaks komen voor Europese vluchten vanaf Eindhoven Airport.

De extra inkomsten die de vliegtuigbelasting oplevert, 2 miljoen op jaarbasis, worden in het Leefbaarheidsfonds gestort en zullen helpen bij het beperken en terugdringen van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden van het vliegveld.

Het gaat om een belasting van 1 euro voor alle Europese vluchten en die moet vanaf 2019 worden geheven.
Het leefbaarheidsfonds is samen met Eindhoven Airport opgericht om de eerder genoemde geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen. Een concreet plan om het eerste geinde geld aan te besteden: het isoleren van de huizen van omwonenden.

Is dit plan wel haalbaar?
Wat GroenLinks betreft wel. En met ons dus PvdA, BBL en ChristenUnie. Wethouder Schreurs heeft toegezegd de haalbaarheid van een lokale vliegtaks te onderzoeken.