GroenLinks Eindhoven heeft met verbazing gelezen dat er naast zaken- en vakantievluchten nog een extra categorie vluchten is op Eindhoven Airport: rangeervluchten. Op 8 september stonden er diverse artikelen in het Eindhovens Dagblad en op de NOS waarin geschreven wordt over de verontwaardiging bij omwonenden over de onnodige tussenstops op Eindhoven Airport van deze rangeervluchten. Vertegenwoordigers van het Bewonersplatform Woensel Noord geven in de verschillende nieuwsberichten o.a. aan dat dit slecht is voor het vertrouwen en absoluut ongepast is in deze tijd van klimaatverandering.

GroenLinks stelt onderstaande vragen aan het college als hoeder van het maatschappelijk belang en als aandeelhouder van Eindhoven Airport. GroenLinks verwacht, zoals vaker aangegeven, een actieve aandeelhoudersrol. Dit ook gezien het recente IPCC rapport waarin wederom een alarmerende oproep wordt gedaan om actie te ondernemen om klimaatverandering te keren. Als we met zuinigere vliegtuigen nutteloze kilometers gaan vliegen, dan keren we de klimaatverandering zeker niet. De afspraken in het van Geel rapport bieden hier wel kansen voor maar dan moeten alle partijen die wel serieus nemen en niet uiteindelijk toch het economisch belang boven gezondheid en ecologie zetten.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

  1. Kloppen de verschillende nieuwsberichten over dit onderwerp en dat we dus als extra landingsbaan en parkeerplaats gebruikt worden voor Schiphol?

  2. Volgens een analyse (Artikel NOS van 8 september 2021) van Jos Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, komt het er eigenlijk op neer dat niemand hier op zit te wachten. Niet degene die vliegen, niet de maatschappij, niet de omwonenden en zeker niet het milieu. Hoe ziet het college deze analyse?

  3. Zien we nu slechts het topje van de ijsberg of zijn er meer van dit soort vluchten van en naar Eindhoven naar andere vliegvelden in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland?

  4. Wat gaat het college doen om vanuit haar aandeelhouderspositie hiertegen op te treden? Kan het college toezeggen dat we werk gaan maken van géén korte vluchten niet met en ook niet zonder reizigers?

  5. Is het college bereid om in Den Haag te lobbyen op een verbod op zogenaamde rangeervluchten voor heel Nederland?

Vandaag stelde ook Kauthar Bouchallikht hier in de Tweede Kamer vragen over.